Muzyka z bliska latem

Kwartet smyczkowy Suwalskiej Orkiestry Kameralnej zakończył w ubiegłą niedzielę tegoroczny letni cykl spotkań z kameralistami orkiestry przy fontannie. Zarówno lipcowy, jak i sierpniowy koncert był realizowany z programu „Muzyka z bliska”, a piękne dźwięki skutecznie przyciągały melomanów do parku Konstytucji 3 Maja. Kolejne wydarzenia z nowego cyklu SOK już wkrótce. 


Muzyka z bliska
Projekt jest realizowany w ramach programu „Kultura dostępna”. Jego główną ideą jest umożliwienie uczestnictwa w koncertach muzyki klasycznej osobom, które z różnych przyczyn zostały tej możliwości pozbawione. Projekt przewidywał realizację sześciu koncertów i audycji muzycznych w wykonaniu instrumentalistów orkiestry. Dwa z nich – koncerty przy fontannie już się odbyły. Pozostałe cztery audycje zostaną zrealizowane: we wrześniu w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, w październiku w suwalskim hospicjum, w listopadzie w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera i w grudniu kończącym projekt w suwalskim areszcie śledczym.
„Muzyka z bliska” jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nie jest jedynym projektem SOK, który otrzymał finansowe wsparcie z resortu kultury. Od stycznia do grudnia tego roku trwa kontynuacja projektu „Sabina Knoch – tkaczka dywanów dwuosnowowych z Suwalszczyzny – uczy tkać”. Jest on realizowany w ramach zadania „Mistrz tradycji”. Polega na przeprowadzeniu warsztatów tkania dywanów dwuosnowowych przez Sabinę Knoch, jedną z nielicznych już w regionie znawczyń tej sztuki. A warto wiedzieć, że to trudna i zarazem elitarna technika, zatem zdobycie tak cennej umiejętności znacząco przyczyni się do pogłębienia wiedzy o historii i kulturze regionu, a także tożsamości kulturowej uczestników warsztatów. Spotkania z mistrzynią tradycji zakończy wystawa prac i towarzyszący jej katalog.

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fot. Piotr Kopciał

                                                                                                                                                  Sabina Knoch

Kategoria: Archiwum