ZESPÓŁ

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Dział

Dyrektor Ignacy Ołów Stanowisko samodzielne
Zastępca dyrektora Magdalena Tumialis Stanowisko samodzielne
Główny księgowy Katarzyna Rainko Dział finansowo-księgowy i kadr
Główny instruktor – kierownik działu Anna Augustynowicz Dział edukacji artystycznej i animacji lokalnej
Kierownik działu Grzegorz Krzymiński Dział logistyki i administracji
Główny specjalista – kierownik działu Łucja Januszko
Dział promocji, marketingu i impresariatu
Główny specjalista – kierownik galerii Anna Naszkiewicz Galeria Sztuki Stara Łaźnia
Kierownik biura Bogusław Topolski Biuro Suwałki Blues Festival
Główny specjalista – kierownik biura
Joanna Sztelmer-Stabińska Biuro ds. projektów i analiz
Asystent dyrektora Elżbieta Jaśkiewicz Stanowisko samodzielne