Suwalski Program Edukacji i Animacji Kulturalnej SPEAK: Szkolenia i warsztaty

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w warsztatach i szkoleniach w ramach Suwalskiego Programu Edukacji i Animacji Kulturalnej SPEAK. Coś interesującego znajdą zarówno instruktorzy, jak i dzieci, młodzież oraz seniorzy.

speak_468x60.indd

Suwalski Ośrodek Kultury rozpoczyna nowy rozdział w życiu kulturalnym miasta. Opracowany w założeniach naszej instytucji program SPEAK w roku 2014 staje się rzeczywistością.

Cele programu SPEAK (MÓWIĆ):
1) doskonalenie kadry instruktorów i nauczycieli w Suwałkach i regionie;
2) nowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnych dziedzin sztuki
3) seminaria, na których będzie możliwość przedstawienia własnych propozycji szkoleń i zajęć  zakresu edukacji i animacji kulturalnej.

Zapraszamy edukatorów, a także młodych ludzi, do współtworzenia nowego ośrodka kultury, jako aktywnych uczestników, partnerów i twórców, do współdziałania, a nie biernego odbioru. W ciągu 2-letniego projektu odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń – seminaryjnych, artystycznych i warsztatowych  – co w długoterminowej perspektywie winno zmienić proporcje spędzania wolnego czasu przez czytających ten tekst młodych i dorosłych mieszkańców regionu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ministerstwokulturyBiuro organizacyjne, szczegółowe informacje i aktualności:
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. T. Noniewicza 71, Suwałki
tel. 87 566 42 11, 563 51 81
e-mail: piotr.kuczek@soksuwalki.eu

1) Szkolenia dla kadry instruktorskiej i nauczycielskiej
Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów zewnętrznych. Każde zajęcia będą zakończone certyfikatem ukończenia szkolenia. Szkolenia są częściowo odpłatne.

Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby zawodowo związane z tematyką danych zajęć. Karty zgłoszeń będą ukazywały się sukcesywnie.

2) Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów
Warsztaty będą prowadzone z udziałem artystów zewnętrznych. Każde zajęcia będą zakończone występem na scenach Suwalskiego Ośrodka Kultury.
Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Kategoria: Archiwum