Między wizją a abstrakcją. Obrazy wysokoenergetyczne

Karina Sosnowska, autorka prezentowanych na wystawie prac, wierzy w siłę tworzenia i energię, która płynie z obrazów nie tylko w trakcie malowania, ale również podczas oglądania. O sile abstrakcyjnego malarstwa suwalskiej artystki będzie można przekonać się w Galerii Patio (SOK, ul. Jana Pawła II 5).

wystawa czynna do 22.04.2018

wstęp wolny | wystawa czynna do 22.04.2018 | wernisaż wystawy odbył się 23.03.2018

Karina Sosnowska, urodzona w 1982 roku w Suwałkach. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki, specjalizacja Malarstwo z aneksem z Rysunku w Pracowni Rysunku prof. Zofii Glazer na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie. Absolwentka Studium Pedagogicznego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podyplomowo studiowała na kierunku Scenografia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie oraz w Madrycie na Universidad de Complutense (Hiszpania).

Uczestniczka dziewięciu wystaw zbiorowych w latach 2001-2017 (Warszawa, Suwałki, Litwa). Wystawy złożone tylko z jej prac można było w latach 2015 -2016  oglądać w Częstochowie i Suwałkach. Twórczyni scenografii teatralnych i filmowych w latach 2011-2012 (Warszawa, Świnoujście, Suwałki). Czynny konserwator dzieł sztuki od 2007  (działania: min. Warszawa, Gdańsk, Łowicz, Suwałki, Guimerais (Portugalia), Bereżany (Ukraina), Dongola (Sudan), Tolmeita (Libia). Stypendystka Prezydenta Miasta Suwałki na rok 2017.

Tak mówi o swoich pracach prezentowanych na wystawie  Pierwszy człon tytułu wystawy: „Między wizją a abstrakcją” mówi o formach malarskich, którą darzę ostatnio największym zainteresowaniem i przez nie się realizuję. Abstrakcja dla mnie językiem intuicji, środkiem przekazu doświadczeń zmysłowych. Jest jak odczucie zarejestrowane kolorem, fakturą i gestem.

Stosuje abstrakcję, gdyż dzięki niej opowiadam obrazem o tym, co ulotne: uczucia, chwile, myśli, sytuacje,  zjawiska. Język abstrakcji jest uniwersalny. Obraz pozwala swobodnie interpretować rzeczywistość zarówno przez twórcę jak i odbiorcę dzieła.

Część malarstwa prezentowanego na obrazie wpisuje się w nurt malarstwa wizyjnego, które bardzo inspiruje mnie w ostatnim czasie. Sztuka wizjonerska często nosi tematy duchowej, mistycznej lub wewnętrznej świadomości. Tak też moje obrazy mówią dużo o moim sposobie odbioru rzeczywistości zarówno świata zewnętrznego jak i wewnętrznego.

Tworzenie jest dla mnie procesem uzdrawiającym, bo uwalniającym zarówno to, co trudne we mnie jak i to, co ekstatyczne. Gdy maluję, energia przepływa przeze mnie transformując niezmaterializowane treści w coś dotykalnego i widzialnego.

Wierzę, że tworzenie jest uzdrawiające zarówno dla twórcy jak i odbiorcy dzieła. Do tej wiary odnosi się drugi człon tytułu wystawy tj. „Obrazy wysoko energetyczne”. Malując – choć przechodzę różne procesy wewnętrzne, czasami trudne, ostatecznie uwalniające – zawsze staram się kończyć obraz z energią wznoszącą, co mam nadzieję czuje również odbiorca mojej sztuki.


Kategoria: Archiwum