AIR SHOW ODLOTOWE SUWAŁKI. Ogłoszenie

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach informuje o organizowanej przez Miasto Suwałki imprezie pn. „AIR SHOW ODLOTOWE SUWAŁKI” w dniu 25 czerwca 2022 roku (sobota), która odbędzie się na terenach Lotniska Suwałki EPSU (ul. Kapitana Mieczysława Wojczyńskiego 1).

Impreza zaplanowana jest w godzinach od 13.00 do 23.00. W trakcie trwania imprezy zaplanowano następujące bloki tematyczne:

 • BLOK SPORTOWY (pokazy freestyle oraz dekoracje uczestników Mistrzostw Polski w Akrobacji Lotniczej i Szybowcowej),
 • BLOK DZIENNY (m.in. zespół ANBO, EXTRA 300, Bo105, wojsko, SBLim-2),
 • KONCERT SUPPORT,
 • BLOK WIECZORNY (m.in. pokaz pirotechniki lotniczej),
 • KONCERT GWIAZDA WIECZORU.

Oprócz pokazów dynamicznych, w trakcie trwania imprezy zaplanowano wystawę statyczną sprzętu lotniczego, strefę zabaw dla dzieci, sekcję modelarstwa lotniczego OSIR, strefę gastronomiczną i strefę handlowo – wystawienniczą.

Aby zgłosić swój udział i rozstawić stoisko handlowe lub gastronomiczne na terenie imprezy, należy spełnić następujące warunki:

 • przysłać zgłoszenie na adres pocztowy (OSIR, 16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 2) lub drogą mailową (sekretariat@osir.suwalki.pl) w terminie do 24 czerwca br. do godziny 12.00,
 • opłacić kwotę wpisową w wysokości 100,-zł brutto (za pojedyncze stoisko handlowe) lub 200,-zł brutto (za pojedyncze stoisko gastronomiczne) przelewem na rachunek OSIR nr: 70 1240 5211 1111 0000 4931 3455 (z dopiskiem: „opłata wpisowa za Odlotowe Suwałki”) w terminie do dnia 24 czerwca br.

W zgłoszeniu należy wskazać:

 • dane kontaktowe,
 • biznesowe dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury VAT za opłatę wpisową,
 • niezbędne wymiary terenu pod stoisko,
 • potrzebną moc elektryczną (zapewniamy przyłącze elektryczne w ramach opłaty wpisowej – nie zapewniamy dostępu do bieżącej wody),
 • rodzaj stoiska/zakres działalności.

UWAGI dotyczące wystawców stoisk:

 • OSIR zastrzega sobie prawo do weryfikacji wielkości zapotrzebowanego terenu pod stoisko oraz do lokalizacji stoiska,
 • OSIR zastrzega sobie prawo do ograniczenia wielkości udostępnionej mocy elektrycznej,
 • bramy wjazdowe na lotnisko będą otwarte dla wystawców od godziny 7.00,
 • stoisko musi być gotowe do otwarcia dla klientów od godziny 12.00,
 • wszelkie potrzeby oraz zgłoszenia techniczne i logistyczne o charakterze „niestandardowym” (np. używanie dronów, latawców, swobodnie latających modeli samolotów sterowanych radiem, ruch pojazdów po terenie Lotniska, itp.) muszą być uzgodnione indywidualnie w okresie poprzedzającym imprezę.

OSOBY KONTAKTOWE:

 1. Grzegorz Krysa, OSIR Suwałki, tel. 690 960 608
 2. Piotr Dziemiach, Zarząd Dróg i Zieleni, tel. 515 757 084

Zdjęcie tytułowe: strona internetowa OSiR w Suwałkach

Kategoria: Archiwum