Andrzej Strumiłło. Dzieła wybrane

22 października 2021 roku w Galerii Sztuki Stara Łaźnia miał miejsce wernisaż wystawy dzieł Andrzeja Strumiłły, wybitnego artysty malarza, grafika, ilustratora, fotografika, autora wierszy i dzienników.
Ekspozycję wzbogacają materiały biograficzne, elementy multimedialne i scenograficzne. Prezentowane są również fragmenty wierszy i zapisków artysty. Wśród pamiątek wyróżnia się m.in. portret Andrzeja Strumiłły wykonany przez Andrzeja Wajdę w 1990 roku podczas spotkania w Wigrach.
Kameralna w zamyśle wystawa prezentuje najbardziej charakterystyczne dla twórczości artysty tematy i techniki, pokazując to, co dla autora było ważne zarówno w sztuce, jak i w życiu.
Realizacja wystawy była możliwa dzięki życzliwości osób i instytucji, które wypożyczyły prace, eksponaty i pamiątki ze swoich zbiorów (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach), spadkobierców artysty: Anny Strumiłło i Rafała Strumiłły oraz kolekcjonerów Krzysztofa Michalskiego i Tadeusza Krzywickiego.

Fot. Zbigniew Stelmaszek

Kategoria: Galerie