Europejski Dzień Seniora. Zapraszamy do zgłoszeń

EDS to największe artystyczne wydarzenie roku integrujące suwalskich seniorów. Znakomita sposobność do odnowienia dawnych kontaktów, znajomości i zapoznania z twórczością seniorów. Przegląd konkursowy “Z pasją przez życie” ma pokazać nowy wizerunek seniora, aktywnego twórczo w wielu dziedzinach sztuki i kultury. Zgłoszenia do 10 czerwca.

Organizatorem EUROPEJSKIEGO DNIA SENIORA w Suwałkach jest Stowarzyszenie Twórczych Seniorów Rozłogi przy wsparciu Miasta Suwałki. Patronat Honorowy objął Prezydent Miasta Suwałk.

Cele EDS:

  • prezentacja twórców i pielęgnowanie tradycji artystycznych,
  • integracja organizacji senioralnych i działających na rzecz.  seniorów oraz   motywowanie do dalszego podnoszenia poziomu wydarzeń artystycznych,
  • możliwość wymiany doświadczeń seniorów w ramach amatorskiej twórczości artystycznej,
  • przełamywanie stereotypów na temat starości i barier wiekowych,
  • integracja społeczna i międzypokoleniowa seniorów.

Przegląd będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwsza część to konkurs w czterech dziedzinach, który wyłoni 12 zwycięzców. Drugi etap to finał konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacje artystyczne nagrodzonych osób i zespołów.

Warunkiem  uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie zgłoszenia w formie papierowej (Karta zgłoszenia) do Suwalskiego Ośrodka Kultury, ul. Noniewicza 71, 16-400 Suwałki, z dopiskiem: KONKURS – ROZŁOGI lub e-mailem na adres: beworan@wp.pl. Termin zgłoszeń mija 10.06.2018 r.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają nieprofesjonalnych twórców indywidualnych oraz grupy twórców- seniorów zrzeszonych i niezrzeszonych z Suwałk, działających  w czterech dziedzinach twórczości: muzyka i taniec, słowo sceniczne, plastyka i rękodzieło, twórczość  literacka (poezja i proza).

  • EDS 2018 Regulamin konkursu  WORD >>  |  PDF >>
  • EDS 2018 Karta zgłoszenia – muzyka  WORD >>  |  PDF >>
  • EDS 2018 Karta zgłoszenia – słowo sceniczne  WORD >>  |  PDF >>
  • EDS 2018 Karta zgłoszenia – plastyka i rękodzieło  WORD >>  |  PDF >>
  • EDS 2018 Karta zgłoszenia – twórczość literacka  WORD >>  |  PDF >>

Zdjęcie tytułowe: Bogdan Byczkowski

Kategoria: Archiwum