Gala Ucznia Zdolnego. 54 najlepszych nagrodzonych

69.000 zł trafiło we wtorek (5 października) do uczniów suwalskich szkół. To suma stypendiów i nagród przyznanych młodym ludziom w ramach miejskiego programu Zdolny Suwalczanin w dziedzinie nauki i sportu. Uroczysta gala, na której władze miasta rozdały stypendia, nagrody i listy gratulacyjne uczniom i nauczycielom odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W sumie przyznano stypendium lub nagrody 54 uczniom.

Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzymało 25 uczniów: SP2 (2 uczniów), SP5 (5 uczniów), SP9 (1 uczeń), SP11 (2 uczniów), I LO (4 uczniów), III LO (1 uczeń), II LO (2 uczniów), ZST (3 uczniów), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach (5 uczniów).

Nagrody za osiągnięcia w sporcie otrzymało 4 uczniów
: SP4 (1 uczeń), SP6 (1 uczeń), SP10 (1 uczeń), SP11 (1 uczeń).

Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymało 6 uczniów: SP5 (3 uczniów), SP10 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (1 uczeń), I LO (1 uczeń).

Stypendia za osiągnięcia w sporcie otrzymało 19 uczniów: SP2 (2 uczniów), SP5 (1 uczeń), SP6 (2 uczniów), SP9 (1 uczeń), SP10 (6 uczniów), SP11 (7 uczniów).

Ponadto z inicjatywy Prezydenta Suwałk, nagrody otrzymało 7 uczniów przyznano, którzy uzyskali najwyższy w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego. Są to uczniowie: II LO (1 uczeń), III LO (1 uczeń), ZS6 (1 uczeń), ZST (1 uczeń) – najwyższy wynik procentowy z egzaminu maturalnego, ZS4 (1 uczeń), ZS6 (1 uczeń), ZST (1 uczeń) – najwyższy wynik procentowy z egzaminu zawodowego.

Również z inicjatywy Prezydenta przyznano jedną nagrodę za osiągnięcia w sporcie absolwentowi SP11 (obecnie uczniowi II LO) za zajęcie I miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół – Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wręczył także nagrody 3 szkołom za dobre wyniki nauczania. Każda z nich otrzymała po 10.000 zł – są to Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół nr 2 oraz Zespół Szkół Technicznych.


Fot. Kamil Daniel Jutkiewicz

Kategoria: Galerie