Geniusz w roli Boga. „Bóg Niżyński” w SOK

6 listopada suwalska publiczność w cyklu “Teatr Polska” miała okazję obejrzeć znakomity spektakl Teatru Wierszalin z Supraśla.
“Bóg Niżyński” to świetny, wielokrotnie nagradzany, niezwykle sugestywny spektakl. Na Dużej Scenie SOK w opowieści o Wacławie Niżyńskim, genialnym tancerzu, sacrum mieszało się z profanum, geniusz z wrażliwością i szaleństwem…

Kategoria: Galerie