Ich codzienna praca została doceniona. Przedstawiciele SOK z nagrodami Miasta Suwałki

17 lutego w Suwalskim Ośrodku Kultury wręczono stypendia Miasta Suwałki osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrodzono zasłużonych w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz opiece nad zabytkami. Z dumą możemy poinformować, że nagrody otrzymało liczne grono osób związanych z SOK.

– Chciałabym serdecznie pogratulować tegorocznym stypendystom oraz osobom nagrodzonym za zaangażowanie w życie kulturalne Suwałk. Dzięki Wam Suwalczanie mogą obcować z różnego rodzaju wydarzeniami. Mam nadzieję, że dalej będziecie wszyscy pracować na rzecz rozpowszechniania szeroko rozumianej kultury w naszym mieście – powiedziała Ewa Sidorek, zastępca Prezydent Suwałk, która wraz ze Zdzisławem Przełomcem Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczała nagrody laureatom.

Aż trzynaścioro nagrodzonych jest lub było związanych z Suwalskim Ośrodkiem Kultury:

Paweł Bydelski – muzyk i animator kultury, autor tekstów, inicjator wielu ciekawych przedsięwzięć jak np. Pchli Targ. Nagrodę otrzymał za “ogromne zaangażowanie, kreatywne działania oraz dotychczasowe dokonania w dziedzinie kultury”.

Anna Augustynowicz – etnograf, animator kultury z ogromnym doświadczeniem. W SOK odpowiada za realizację wydarzeń kulturalnych. Aktywnie działa na rzecz propagowania kultury tradycyjnej regionu. Nagrodzona za “szczególne osiągnięcia w zakresie animacji i edukacji kulturalnej oraz działanie na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Suwałk i Suwalszczyzny”.

Mirosława Krymska – instruktorka teatralna, animatorka kultury, pedagog dramy, dyplomowana nauczycielka i odkrywczyni talentów aktorskich oraz założycielka grup teatralnych Teatr Form Czarno-Białych “PLAMA”, “Nie Po Godzinach”, “Hybrydowy”, “Mniejszy od Mikrusa”, “Mikrus”. Została nagrodzona za “twórcze działania związane z kreowaniem działań teatralnych oraz za całokształt pracy w zakresie animacji i edukacji kulturalnej”.

Emil Kulbacki – instruktor wokalny Studia Piosenki „Świetlik” w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wychowawca wielu talentów. Wokaliści pracujący pod jego kierunkiem regularnie odnoszą sukcesy na festiwalach i konkursach. Z jego inicjatywy odbywają się Konfrontacje Talentów Muzycznych Świetlik oraz Świetlikowe Kolędowanie. Nagrodzony za “aktywną pracę na rzecz utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży oraz dbanie o ich dalszy rozwój artystyczny”.

Halina Mackiewicz – animatorka, nauczycielka, artystka, pasjonatka. Od 30 lat pracuje w suwalskiej kulturze, zajmując się edukacją plastyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Aktualnie prowadzi pracownię plastyczną CENTRUM i działającą w niej Grupę Plastyczną SZTALUGI, a także Galerię Na Marmurach. Jej pomysłem są familijne spotkania ze sztuką ART.-PLAST. Nagrodzona za “szczególne osiągnięcia w zakresie animacji i edukacji w dziedzinie sztuk plastycznych”.

Krzysztof Masłowski – pedagog, instruktor tańca, animator kultury, realizator dźwięku w SOK. Wokalista i muzyk zespołu szantowego Zmiana Wachty. Otrzymał nagrodę za “szczególny wkład w budowanie i realizację ciekawej oferty imprez środowiskowych skierowanych do suwalczan”.

Mihail Nikolov – tancerz i choreograf, baletmistrz, instruktor tańca w SOK w Studio Dance Academy. Mocno przyczynił się wraz ze swoimi podopiecznymi do sukcesów takich spektakli jak “Królowa Śniegu”, “Alicja w Krainie Czarów” i “Zuzia i Przyjaciele”. Nagrodzony za “szczególne osiągnięcia w zakresie edukacji tanecznej dzieci i młodzieży oraz promocję młodych artystów na międzynarodowych festiwalach tanecznych”.

Bogdan Topolski – animator kultury, muzyk, współtwórca i dyrektor artystyczny Suwałki Blues Festival. Konsekwentnie działa na rzecz promocji i popularyzacji tego wydarzenia. Nagrodzony za “stworzenie Suwałki Blues Festival i konsekwentną pracę nad marką kulturalną, rozpoznawalną w Polsce i Europie, jaką na przestrzeni lat stał się festiwal”.

Jadwiga Tylenda – animatorka, instruktorka tańca, pedagog, prowadząca zespoły FLEX, FLEKSIK i FLEKSIK MINI. Aktywnie działa także na rzecz kultywowania tradycji i folkloru Suwalszczyzny. Nagrodzona za “szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji tanecznej i popularyzacji tańca”.

Andrzej Zujewicz – absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w SOK zajmuje się wystawiennictwem w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, Galerii Fotografii PAcamera i Galerii Patio. Zorganizował setki wystaw. Założyciel i opiekun Suwalskiej Grupy Twórczej SGT. Maluje, rysuje i fotografuje. Nagrodzony za “aktywne działanie na rzecz integracji i promocji lokalnego środowiska suwalskich artystów”.

Iryna Popova – dyplomowany pedagog, instruktorka tańca. Przez wiele lat kierowała Zespołem Pieśni i Tańca “Radość” na Ukrainie. Po przyjeździe do Polski od 2015 roku zajmuje się edukacją taneczną w Suwalskim Ośrodku Kultury. Pomysłodawczyni dużych widowisk teatralno-tanecznych, które można podziwiać w SOK. Nagrodzona za “aktywność i twórcze działania na rzecz mieszkańców Suwałk oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji tanecznej dzieci i młodzieży”.

Filip Shramko – utalentowany tancerz z Zespołu Pieśni i Tańca “Radość”, gdzie stawiał pierwsze kroki pod okiem Iryny Popovej. Angażuje się w życie Suwałk, aktywnie uczestnicząc w miejskich imprezach kulturalnych, społecznych i sportowych. Nagrodzony za “szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca i akrobatyki oraz za promocję Suwałk na imprezach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej”.

Marharya Shramko – tancerka, solistka w spektaklach realizowanych w SOK. Nagrodę otrzymała za “szczególne osiągnięcia w dziedzinie tańca i akrobatyki oraz za promocję Suwałk na imprezach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.”

fot. Bogusław Wasilewski

Kategoria: Aktualności, Galerie