Interaktywne Warsztaty Teatru Ulicy zakończone akcją parateatralną „Dwadzieścia stołów na dwudziestolecie”

Akcją „Stoły” na suwalskim Kaczym Dołku zakończyły się Interaktywne Warsztaty Teatru Ulicy. Zajęcia z uczestnikami prowadziła Mirosława Krymska.

Podczas kilkudniowych warsztatów z technik performatywno-teatralnych przeprowadzonych w budynku SOK i w plenerze na Kaczym Dołku młodzi animatorzy pracowali nad tematem związanym z konotacjami, jakie niesie stół jako pusta scena, na której wszystko może się zdarzyć. Stół jest też pierwszym teatrem, z którym człowiek się spotyka. Ma swoje reguły kulturowe, swoje rytuały i celebracje. Praca koncepcyjna była uzupełniana o konkretne działania i techniki z „teatru ulicy”.

Do interesujących warsztatów interdyscyplinarnych dołączyła także grupa młodzieży z Rosji, realizujaca w tym czasie projekt Tymczasowy Dom Kultury, czyli interdyscyplinarne działania artystyczno-architektoniczne miejskich animatorów z Rosji i Polski (1-14 września 2015), to międzynarodowy projekt z pogranicza architektury, sztuki i działań animacyjnych w przestrzeni miejskiej. Nastąpiła dzięki temu wymiana doświadczeń w projektowaniu małej architektury i animowaniu przestrzeni publicznej we współpracy ze społecznością lokalną.

Warsztaty zakończyły się przygotowaną i przeprowadzoną przez członków Teatru PLAMA oraz animatorów kultury z Suwałk i Rosji akcją „STOŁY” na osiedlu Kaczy Dołek w Suwałkach. Odbył się „Pogrzeb stołu” z pełnym orszakiem pogrzebowym i „Lekcja anatomii Doktora Tulpa”. Był także wernisaż „Jednego stołu” i przeprawa przez staw na tratwo-stole! Oprócz tego miał miejsce „meeting panieński” z herbatką przy stole, a ekipa z TDK zrobiła stół, w którym można było zrobić sobie zdjęcie. Wszystko skończyło się wspólna akcją „Balszoj Obied” na stołach.

Wszystkie działania odbywały się pod okiem prowadzącej Mirosławy Krymskiej z Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Fot. Elvira Safronova i Natalia Nalewajko

stopka _SPEAK

Kategoria: Galerie