Prapremiera Kantaty o Suwałkach

Utwór autorstwa młodego polskiego kompozytora, Jakuba Milewskiego, z librettem znanego suwalskiego poety, Zbigniewa Gniedziejko, w sposób wyjątkowy uczci 300. rocznicę uzyskania praw miejskich przez Suwałki. Na scenie: Suwalski Chór Primo, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Chór Kontrapunkt z Ełku, Suwalska Orkiestra Kameralna i soliści.

24.08.2021, godz. 19.00
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny   |   wejściówki dostępne online >> i w kasie SOK

Kantata nawiązuje do historii Suwalszczyzny poczynając od czasów, kiedy tereny te zamieszkiwali Jaćwingowie i składa się z siedmiu części: Pieśń Czarnej Hańczy, Pieśń jaćwieska, Pieśń kamedulska, Pieśń jarmarczna, Pieśń żydowska, Pieśń królewska, Pieśń mieszczan. To wyjątkowe wydarzenie miało towarzyszyć  obchodom Jubileuszu 300-setlecia uzyskania przez Suwałki praw miejskich, ale z powodu obostrzeń pandemicznych nie mogło się odbyć.

W programie (program może ulec zmianie) prapremierowe wykonanie „Kantaty o Suwałkach” na głosy solowe, chór i orkiestrę.

Artyści:

  • muzyka: Jakub Milewski,
  • tekst: Zbigniew Gniedziejko,
  • dyrygent: dr Ignacy Ołów,
  • wykonawcy: Suwalski Chór Primo pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia, Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Magdaleny Filipskiej, Chór Kontrapunkt pod dyrekcją dr. Rafała Sulimy działający przy Ełckim Towarzystwie Muzycznym, Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza, Natalia Winnik – mezzosopran, Anna Lasota – sopran, Jakub Milewski – baryton, Rafał Supiński – baryton.

Dzieło zostało zrealizowane przez dr. Ignacego Ołowia w ramach stypendium Miasta Suwałki na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.

Organizatorzy: Miasto Suwałki, Suwalski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne PRIMO.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Chór mieszany Primo założony w roku 2013 przez dr. Ignacego Ołowia występuje podczas uroczystości miejskich, gminnych czy też kościelnych. W repertuarze posiada utwory a’cappella oraz wokalno-instrumentalne. Współpracuje z Suwalską Orkiestrą Kameralną, Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Suwałkach oraz parafią p.w. Kazimierza Królewicza. Od roku 2014 chór dał 38 koncertów na rzecz mieszkańców miasta i okolic. W roku 2017 w IV Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Łomży zdobył II miejsce, zaś 12.05.2018 r. wyśpiewał I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej Nadzieja w Chórze w Tykocinie. Obecnie chór działa przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznym Primo, którego celem jest m.in. krzewienie kultury muzycznej, przybliżanie słuchaczom pieśni artystycznych, patriotycznych, ludowych poprzez udział chóru w różnego rodzaju wydarzeniach, koncertach.

Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy powstał w 1986 roku z inicjatywy Janusza Staneckiego. Członkami zespołu są studenci Wydziałów: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydziału Instrumentalnego. Chór występował zarówno w Bydgoszczy, jak również w wielu miejscowościach regionu kujawsko-pomorskiego, w kraju, a także za granicą. Brał udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i konkursach chóralnych. Do ostatnich osiągnięć chóru zaliczyć należy: IV miejsce i Nagrodę Specjalną na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cantonigros (Hiszpania, 2001), Złoty Medal i dwa Srebrne (Złotych nie przyznano) podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Preveza (Grecja, 2003). 

Początek chóru Kontrapunkt datowany jest na rok 1997, kiedy powstał amatorski chór Cantilena. W roku 2003 chór zmienił nazwę na Kontrapunkt. Od roku 2007 r. zespół zaczął działać w ramach Ełckiego Towarzystwa Muzycznego. Obowiązki dyrygenta we wrześniu 2009 roku przejął Rafał Sulima. Znaczną część repertuaru stanowi muzyka sakralna, ale chór chętnie sięga też po inne gatunki muzyki: muzykę ludową, negro spirituals, muzykę operową i operetkową, chóralne utwory sceniczne, utwory rozrywkowe, muzykę polską. Kontrapunkt koncertuje w Ełku i okolicach, tworząc oprawę muzyczną wielu uroczystości, reprezentuje też miasto za granicą. Chór koncertował m.in. w Fiffizano we Włoszech, w Wilnie i Alytusie na Litwie, w Nettetal w Niemczech, w Grodnie na Białorusi oraz w Orbassano we Włoszech.

Suwalska Orkiestra Kameralna powstała w lipcu 2007 z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Suwałk Józefa Gajewskiego. Jej pierwszym dyrygentem był Grzegorz Bogdan, od 2008 r. funkcję dyrektora artystycznego sprawował Kazimierz Dąbrowski. Sezon artystyczny 2015-2016 orkiestra rozpoczęła pod przewodnictwem artystycznym dr Ignacego Ołowia. Obecnie tę funkcję pełni Krzysztof Jakub Kozakiewicz. Orkiestra realizuje różnorodne przedsięwzięcia artystyczne. Ważna dla członków zespołu jest obecność na lokalnej scenie muzycznej, występy przed melomanami z regionu, zdobywanie nowych słuchaczy i zachęcanie ich do udziału w swoich koncertach. Oprócz poszerzania oferty kulturalnej w mieście, Suwalska Orkiestra Kameralna promuje zdolnych suwalczan proponując wspólne występy, edukuje muzycznie dzieci i młodzież, a także promuje Suwalszczyznę w Polsce i na świecie. Jednym z najważniejszych projektów jest Filharmonia Suwałk, cykl koncertów z udziałem najznakomitszych solistów polskich i światowych scen.


 

 

Kategoria: Archiwum, Muzyka i taniec, Wydarzenia nadchodzące