Koncert finałowy Pieśni polskie z Suwalszczyzny

Muzyczny finał trzydniowych warsztatów tradycyjnych pieśni polskich z Suwalszczyzny. Wystąpią najstarsze i najbardziej uznane śpiewaczki ludowe powiatu suwalskiego: Anna Andruszkiewicz, Helena Napierała i Stanisława Czuper, zespoły  Wigranie, Zorniczeńka, Jezioranki i Ancyjas z SOK oraz laureaci 54. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

Niedziela, 20.09.2020, godz. 17.00
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5

Bilety na koncert: 20 zł KUP TERAZ >> lub w kasie SOK
z Suwalską Kartą Mieszkańca >> zniżki do 50%

Wstęp na warsztaty: 40 zł KUP TERAZ >> lub w kasie SOK
18.03 godz. 18.00-20.00 | 19.02 godz. 10.00-13.00, 15.00-17.00 | 20.09 godz. 10.00-13.00

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że bilety na odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego koncert “Na styku kultur” planowany na 15.03.2020, można, w ramach dostępnego limitu miejsc, wymienić na aktualny termin (20.09.2020) bez dodatkowych kosztów. Zapraszamy do kasy SOK od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

Wrześniowe warsztaty >> poprowadzą trzy najstarsze, najbardziej uznane i wielokrotnie nagradzane śpiewaczki ludowe powiatu suwalskiego: Anna Andruszkiewicz z Wiżajn (ur. 1923 r.) – najwybitniejsza polska śpiewaczka ludowa zamieszkująca pogranicze północnej Suwalszczyzny i sąsiedniego litewskiego regionu Suduva, Helena Napierała ze Starego Folwarku (ur. 1929 r.) – członkini zespołu ludowego Wigranie, Stanisława Czuper Wysokiego k. Raczek (ur. 1936 r.) – założycielka zespołu tradycyjnej muzyki ludowej Zorniczeńka oraz Anna Szafranowska – wokalistka, instruktorka śpiewu tradycyjnego, dyrygentka Suwałki Gospel Choir w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wspomogą je członkowie zespołów ludowych z Suwalszczyzny: Wigranie, Zorniczeńka, Jezioranki – ten ostatni wesprą członkowie zespołu Szuwarki z Wiżajn. Wszyscy wystąpią również na koncercie finałowym w niedzielę, 20 września. W repertuarze nie zabraknie tradycyjnych pieśni weselnych, miłosnych, sierocych, żniwnych oraz ballad. Koncertowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna fotografii z Suwalszczyzny autorstwa Krzysztofa Mierzejewskiego.

Gośćmi koncertu będą również laureaci 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, czyli: rodzinny Zespół Śpiewaczy z Rakowicz, Józef Luty, harmonista z Szypliszk, Damian Balcer z Wiżajn, Krystian Barszczewski z Wiktorią Wawrukiewicz z Zajączkowa, Beata Szyszko-Anzulewicz z uczennicami z Rutki Tartak. Warto przypomnieć, że laury na tegorocznym festiwalu w Kazimierzu zdobyli także pani Anna Andruszkiewicz z Wiżajn i Zespół Śpiewaczy Ancyjas z SOK. Więcej tutaj Ancyjas laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych >>

Zespoły folklorystyczne z terenów wiejskich wszystkich powiatów Suwalszczyzny ukazują słuchaczom uchronione od zapomnienia, różniące się obrzędy, gwary, charakter pieśni, tańce; wyraźnie odmienny jest strój ludowy. Wiele zespołów ze wszystkich powiatów Suwalszczyzny — wielokulturowego regionu — kultywuje własne, bardzo różne tradycje muzyczne, przede wszystkim wokalne. Większość tych zespołów ma pieśni swego repertuaru zarejestrowane przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia, głównie podczas udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Wybór spośród tych nagrań ukazał się w ramach serii „Muzyka źródeł”, na 9. z kolei kompakcie zatytułowanym „Suwalskie, Podlasie”. Kilka spośród tych zespołów nagrało własne kompakty.

Ideą przyświecającą spotkaniom trzeciej edycji “Na Styku Kultur” jest promocja i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. Suwalszczyzna jest krainą zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo i choć najliczniejszą grupę narodowościową stanowią Polacy, to niemały wpływ na kulturę regionu mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego, a także polscy Żydzi i barwni Cyganie. Warsztaty tradycyjnych pieśni to wyjątkowe spotkanie z historią i kulturą mniejszości, poznanie jej, zrozumienie oraz przyjemność – ta płynąca ze wspólnego śpiewu oraz ta, którą daje świadomość otaczającego nas dziedzictwa kulturowego. Każde spotkanie to warsztaty z Mistrzem, praca pod jego kierunkiem i prezentacja efektów na koncercie finałowym. W kolejnych odsłonach cyklu: warsztaty pieśni litewskich, Rosjan staroobrzędowców, potańcówka z ludową kapelą oraz nauka gry na przypominających cytrę litewskich kankles. 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Anna Andruszkiewicz jest od kilkudziesięciu lat najwybitniejszą polską śpiewaczką ludową zamieszkującą pogranicze północnej Suwalszczyzny i sąsiedniego litewskiego regionu Suduva. Przez 25 lat prowadziła społecznie lokalny ludowy zespół wokalny „Młode Jezioranki” (również odtwarzając lokalne tradycje obrzędowości dorocznej). Jej wkład w przywracanie lokalnej tradycji śpiewaczej jest nieporównywalny z innymi lokalnymi wykonawczyniami. Łącznie w jej repertuarze znajduje się ponad 150 lokalnych pieśni. Kilkadziesiąt nagrań w jej wykonaniu znajduje się w Archiwum Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia. Pieśni w jej wykonaniu dostępne są m. in. w opublikowanej przez RCKL serii „Muzyka Źródeł”, CD nr 9, „Suwalszczyzna i Podlasie”. Na temat jej osiągnięć muzycznych i popularyzacyjnych napisano szereg prac licencjackich i magisterskich. Wraz z prowadzoną przez siebie młodzieżą z gminy Wiżajny kilkunastokrotnie w kazimierskiej kategorii „Duży-Mały” zdobywała nagrody i wyróżnienia (w roli Mistrzyni). Sama czterokrotnie zostawała laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (w 1991, 2001 i 2009 r.). W 2006 r. otrzymała medal 40–lecia tego festiwalu. Odznaczona honorowym brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, medalem honorowym Ludwika Michała Paca. Laureatka nagrody w kategorii „Muzyka źródeł” Programu 2 Polskiego Radia. Członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Zespół śpiewaczy Jezioranki (seniorzy), powstał w 1986 r. Obecnie składa się z 12 osób (w tym 3 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni z północno -zach. Suwalszczyzny (w dawnej manierze wykonawczej) i widowiska obrzędowe (m. in. „Herody” 1997, „Chodzenie po Allelui” 1999, „Chodzenie z królem Herodem” 2000). Jest czterokrotnym laureatem kazimierskiego festiwalu: dwóch drugich nagród (1988 i 2013), pierwszej (1999) i trzeciej (2006). Podczas tych festiwali dokonał licznych nagrań archiwalnych dla RCKL PR. Spośród kilkuset występów warto odnotować m. in. uczestnictwo w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku (1995) i kilkukrotne występy na terenie Litwy. Zespół posiada zrekonstruowane stroje subregionalne wg ekspertyzy etnokostiumologicznej (1994) Barbary Kaznowskiej z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Członkini zespołu Anna Kowalewska w 2011r. w Kazimierzu jako Mistrzyni w kategorii „Duży- Mały”; uzyskała nagrodę z uczniem Dariuszem Balcerem. Lider zespołu: Małgorzata Danielewicz.

Helena Napierała to śpiewaczka ludowa ze wsi Stary Folwark w gminie Suwałki, laureatka II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu (2017). Pochodzi z Suwałk, urodziła się w Leszczewku w roku 1930, później wyjechała do Kamiennej Góry, a następnie wróciła i wybudowała dom w Starym Folwarku. Założycielka Zespołu Śpiewaczego Wigranie. Wspominając czasy młodości pani Helena mówi – Kiedyś nie było radiów, komputerów, wszyscy siedzieli, tkali. Wieczorami śpiewała moja matka, a my, będąc dziećmi, nawet nie zwracaliśmy uwagi na te pieśni. Po jakimś czasie to wszystko mi się przypomniało. I tak pomału zbierałyśmy się gromadkami na wsi i śpiewałyśmy. Nie wiadomo, od kogo były te piosenki, wszystko pochodziło do starszych. Gdy później zebraliśmy zespół, nauczyłam wszystkich piosenek, które umiałam, i podałam je dalej.

Zespół Śpiewaczy Wigranie, którego kierownikiem jest Anna Szafranowska. Zespół powstał w 2003 r. Obecnie w jego skład wchodzi 8 kobiet. Zespół wykonuje lokalne pieśni ludowe z okolic jeziora Wigry. Wielokrotnie występował w regionie (m. in. podczas Dożynek Wojewódzkich w Starym Folwarku 2004) oraz kilkukrotnie na terenie Litwy. Na festiwalu kazimierskim zespół debiutował w 2010 r. dokonując nagrań dla RCKL. Zespół używa zrekonstruowanych strojów podsuwalskich wg ryciny Wojciecha Gersona z 1855 r. Solistka zespołu Helena Napierała (1930) na festiwalu kazimierskim w 2012r. zdobyła wyróżnienie w kat. solista- śpiewak a zespół otrzymał wyróżnienie w 2019 r.

Stanisława Czuper to jedna z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny, animatorka lokalnej tradycji śpiewaczej, odblokowująca w pamięci stare melodie z dzieciństwa i chęć do śpiewania. Pochodzi ze wsi Wysokie w gminie Raczki (powiat Suwałki). We własnoręcznie zapisanych śpiewnikach przechowuje kilkaset lokalnych pieśni obrzędowych, świeckich i nabożnych, które wykonuje solo lub z założonym przez siebie zespołem Zorniczenka, którego jest liderką. Jako solistka zdobyła w 1991r. „Basztę” w kategorii śpiewaków; uczestniczyła w Kazimierzu jeszcze kilkukrotnie, zdobywając kolejne nagrody: w 2006 r. pierwszą nagrodę oraz w 2010- trzecią.

Zespół śpiewaczy Zorniczeńka z Wysokiego powstał w 1993 r. Wykonuje tradycyjną muzykę ludową, jest najstarszym zespołem śpiewaczym w gminie Raczki i jednym z najstarszych zespołów śpiewaczych Suwalszczyzny. Obecnie w skład wchodzi 12 osób (w tym 3 mężczyzn). Grupa wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (weselne, dożynkowe, kolędy i pastorałki, wielkopostne, przygodne). Odtwarza także lokalne obrzędy, m. in. kolędowanie wielkanocne „Chodzenie po Allelui”. W Kazimierzu zespół debiutował w 1998 r. dokonując jednocześnie nagrań dla RCKL. Patronem zespołu jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach.

Anna Szafranowska to animatorka i managerka kultury, instruktorka teatralna, pedagożka, Mentor Kultury Regionalnej, instruktorka śpiewu w Suwalskim Ośrodku Kultury. Założycielka, wokalistka, dyrygentka Suwałki Gospel Choir działającym w SOK. Organizatorka wielu warsztatów muzyki i śpiewu gospel w Suwałkach, Alytusie i Druskiennikach na Litwie. Pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny festiwalu Soulwałki Gospel Workshop (od 2015). Nauczycielka muzyki romskiej i zajęć teatralnych w Parafialnej Szkole Romskiej w Suwałkach (2009-2010). Instruktorka zajęć teatralnych i zajęć śpiewu tradycyjnego w Ośrodku Kultury w Sejnach (2007-2011). Instruktorka śpiewu tradycyjnego (pieśni polskie, ukraińskie, rosyjskie, romskie, bułgarskie) w Młodzieżowym Domu Kultury w Suwałkach (2005-2012).


 

Kategoria: Archiwum