Konkurs fotograficzny “Człowiek i rzeka”

23 kwietnia ruszył konkurs fotograficzny “Człowiek i rzeka”, którego bohaterką jest Czarna Hańcza. Uchwyć piękno najdłuższej rzeki Suwalszczyzny i pokaż swoje zdjęcie na plenerowej wystawie pokonkursowej! W wyzwaniu może wziąć udział każdy miłośnik fotografii i przyrody, bez względu na wiek i doświadczenie. Zgłoszenia przyjmujemy do 30.05.2021. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy 23.06.2021.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Człowiek i rzeka” realizowanym w ramach projektu “Człowiek i rzeka. Święto Czarnej Hańczy”. Tematem przewodnim jest prezentacja i promowanie walorów przyrodniczych Czarnej Hańczy oraz człowieka, od którego zależy stan ekologiczny tej pięknej rzeki. Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych Czarnej Hańczy, rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zwrócenie uwagi na wagę ochronę przyrody. 

Zgłaszane fotografie muszą być wykonane w obszarze Czarnej Hańczy. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący, bez względu na wiek i doświadczenie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe od fundatorów – sponsorów konkursu oraz od organizatora zabawy – Suwalskiego Ośrodka Kultury. 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie plenerowej, prezentowanej na Bulwarach nad Czarną Hańczą, w sąsiedztwie Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach i Galerii Sztuki Stara Łaźnia.

Fotografie wraz z wypełnioną i zeskanowaną kartą zgłoszeń należy nadesłać w formie elektronicznej na adres mailowy komisarza konkursu Andrzeja Zujewicza: andrzej.zujewicz@soksuwalki.eu z dopiskiem w temacie maila: konkurs fotograficzny „Człowiek i rzeka”, wraz z nazwiskiem autora.

Termin nadsyłania zdjęć – 30 maja 2021 r.

Regulamin konkursu fotograficznego “Człowiek i rzeka” >> 
Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego “Człowiek i rzeka” >>    


 

Kategoria: Archiwum, Sztuki wizualne