“Kontrasty” Grupy Plastycznej Sztalugi w galerii Na marmurach

Prace nad wystawą trwały przez cały 2017 rok. W tym czasie powstało wiele interesujących obrazów inspirowanych codziennością i fotografią. Wnikliwa obserwacja i poszukiwania właściwego tematu, stały się kanwą opowieści malarskich: kompozycji z kwiatami, tematów związanych z przyrodą, obrazów z domieszką dowcipu i żartu, zamkniętych w jeden cykl –  swoiste zaproszenie do świata koloru i piękna, takiego, jaki widzą go malarki Grupy Plastycznej Sztalugi. Wystawę można oglądać do 12 marca 2018 r.

Na wystawie można oglądać prace: Grażyny Czajki, Teresy Gajek, Danuty Laszkowskiej, Alicji Malinowskiej, Teresy Malinowskiej, Jadwigi Mańczuk, Jolanty Naskręt, Bożeny Nowackiej, Aurelii Pieczulis, Wiery Pszczółki, Magdaleny Rosłaniec, Alicji Skalskiej, Barbary Sołowiej, Krystyny Szukiłowicz.

Wernisaż odbył się 22.01.2018.

Fot. Piotr Kopciał

Kategoria: Galerie