Kręcisz? Zgłoś swój film IX Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych

Do 1 marca 2016 roku można zgłosić swój film do IX Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych. Jeśli pasjonujesz się filmem, nie masz jeszcze 18 lat i chcesz, by profesjonaliście ocenili Twoją pracę, masz szansę! Na najlepszych czekają Praskie Klisze, czyli atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy młodzież do zgłaszania swoich produkcji w trzech kategoriach:

  • dokument i reportaż
  • wideoklip i animacja
  • fabuła i dokument fabularyzowany

REJESTRACJA FILMU DO KONKURSU i REGULAMIN

Proces rejestracji filmu do IX PFFM odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.ffm.org.pl/formularz-zgloszeniowy.

W jego trakcie należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (oddzielnie dla każdego zgłaszanego filmu)
  • zatwierdzić go przyciskiem „wyślij”, a wygenerowany plik w formacie .pdf wydrukować i podpisać samodzielnie (w przypadku osób niepełnoletnich – uzyskać także podpis rodzica/prawnego opiekuna)
  • załączyć plik z filmem i wgrać go na nasz serwer (http://upload.ffm.org.pl/). Istnieje także możliwość przesłania linku do zewnętrznego serwera (np. wetransfer), na którym można umieścić swój film. W tej sytuacji trzeba przesłać link do pobrania na adres festiwal@serduszko.org.pl
  • podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z kopią filmu (jeśli nie uda się go wgrać na serwer) wysłać na adres korespondencyjny Organizatora:  IX Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych ul. Jeżynowa 9a, 04-770 Warszawa

Jeden twórca może zgłosić dowolną ilość filmów do konkursu, każdy musi jednak zostać zgłoszony oddzielnie i znajdować się na osobnym nośniku lub jako oddzielne pliki na tym samym nośniku.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w regulaminie festiwalu – KLIKNIJ!


KONKURS i NAGRODY

W pierwszym etapie filmy, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną poddane selekcji przez Radę Programową. Filmy, które uzyskają akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

W drugim etapie filmy zostaną przedstawiane publiczności podczas gali finałowej 23 marca 2016 roku w kinie Praha i poddane ocenie publiczności oraz profesjonalnego jury.

Nagrody:
Złota Praska Klisza – 3500 zł oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe
Srebrna Praska Klisza – 2500 zł oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe
Brązowa Praska Klisza – 1500 zł oraz pamiątkowa statuetka i nagrody rzeczowe
Nagroda Publiczności – ręcznie wykonana i w całości jadalna i statuetka kamery wyrzeźbiona w Pracowni Rarytasów, w Wedlowskiej fabryce czekolady
Nagrody Specjalne:
Nagroda redakcji Magazynu Ekspresu Reporterów – Emisja najlepszego dokumentu/reportażu w TVP2.
Nagroda Internautów im. Emila Wedla – Ręcznie wykonana i w całości jadalna i statuetka kamery wyrzeźbiona w Pracowni Rarytasów, w Wedlowskiej fabryce czekolady.


PRASKI FESTIWAL FILMÓW MŁODZIEŻOWYCH

festiwalpraski_logo

Pierwsza edycja Festiwalu miała miejsce w 2008 roku. Od tamtego czasu Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych stał się imprezą kulturalną, która z roku na rok przybiera coraz bardziej interesującą formę. Jest on przede wszystkim konkursowym przeglądem twórczości filmowej młodzieży do lat 18. Pokazom filmowym zawsze towarzyszą atrakcyjne warsztaty oraz inne wydarzenia mogące zaciekawić młodych pasjonatów kina.

PFFM jest wydarzeniem adresowanym do grupy, której najtrudniej zaistnieć na festiwalach filmowych ze względu na wiek, ograniczone możliwości techniczne,  brak specjalistycznego przygotowania i doświadczenia. Celem festiwalu jest ofiarowanie szansy na rozwój młodym pasjonatom kina, w interesującej dla nich dziedzinie sztuki.

Dla wielu naszych laureatów PFFM stał się pierwszym krokiem do spełniania marzeń. Obecnie są profesjonalistami, zawodowymi filmowcami, którzy organizują w Polsce przeglądy filmowe, kształcą się w szkołach filmowych i dalej realizują swoje pasje osiągając przy tym znaczące sukcesy. Jedna z naszych finalistek doczekała się dwóch reportaży o sobie i jej pasji do filmowania.

Dla pasjonatów kina tegoroczny harmonogram Festiwalu przewiduje bogaty program warsztatów. Szczegóły pojawią się niebawem na stronie internetowej www.ffm.org.pl.

plakat_praskifestiwalfilmowmlodziezowych

Kategoria: Archiwum