Marzeńtańce 2022. Roztańczony pierwszy dzień wiosny w SOK

Podczas tegorocznych Suwalskich Prezentacji Artystycznych, w poniedziałek, 21 marca na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury wystąpiło blisko 430 młodych tancerzy z Suwałk, Augustowa, Sejn, Starego Folwarku i Gołdapi. Wydarzeniu towarzyszył konkurs na najpiękniejszą Panią Wiosnę. Dodatkową atrakcją był koncert wokalistów ze Studia Piosenki Świetlik SOK. 
Nawiązujące do starosłowiańskiego święta powitania wiosny Suwalskie Prezentacje Artystyczne Marzeńtańce to impreza prezentująca zespoły dziecięce i młodzieżowe z regionu. Suwalski Ośrodek Kultury oferuje im przestrzeń, w której w atmosferze pozbawionej rywalizacji, mogą skonfrontować swoje umiejętności z pracą innych zespołów, poznać najnowsze trendy, spotkać się i zaprzyjaźnić.

fot. Kamil Jutkiewicz

Kategoria: Galerie