Na styku kultur: Pieśni tradycyjne Zachodniej Suwalszczyzny

Warsztaty i koncert pieśni tradycyjnych Zachodniej Suwalszczyzny to główne punkty spotkań piątej edycji “Na styku kultur”. Tym razem będziemy się uczyć od najstarszych i najbardziej uznanych śpiewaków ludowych powiatu suwalskiego: Eugenii Zaśkiewicz z Przerośli, Stanisławy Czuper z Wysokiego k. Raczek oraz Zespołu Śpiewaczego Znaroku z Przerośli.

22-23.10.2022
SOK, ul. Jana Pawła II 5 oraz SOK, ul. T. Noniewicza 71

Wstęp na warsztaty: 50 zł KUP TERAZ >> lub w kasie SOK
22.10.2022, godz. 10.30-14.00, 15.00-17.00
Sala Prób, ul. Jana Pawła II 5
23.10.2022, godz. 11.00-14.00, 15.00-16.30
Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71

koncert: wstęp wolny
23.10.2022, godz. 17.00
Kawiarnia Artystyczna, ul. T. Noniewicza 71

Październikowe warsztaty poprowadzą najstarsi, najbardziej uznani i wielokrotnie nagradzani śpiewacy ludowi Suwalszczyzny: Eugenia Zaśkiewicz z Przerośli, Stanisława Czuper z Wysokiego k. Raczek oraz Zespół Śpiewaczy Znaroku z Przerośli. Wszyscy wystąpią również podczas koncertu finałowego w niedzielę, 23 października. Podczas koncertu zaprezentują się również Franciszek Sewastynowicz z Sejn – zdobywca Baszty podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Zespół Śpiewaczy Wigranie ze Starego Folwarku – zdobywcy III miejsca w kategorii “zespoły śpiewacze” podczas 56 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Damian Balcer z Wiżajn – zdobywca Gram Prix podczas 56 Ogólnopolskiego Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej oraz Zespół Śpiewu Tradycyjnego Ancyjas z SOK – zdobywcy II miejsca w kategorii “zespoły śpiewacze” podczas 56 Ogólnopolskiego Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zespoły folklorystyczne z terenów wiejskich wszystkich powiatów Suwalszczyzny ukazują słuchaczom uchronione od zapomnienia, różniące się obrzędy, gwary, charakter pieśni, tańce; wyraźnie odmienny jest strój ludowy. Wiele zespołów ze wszystkich powiatów Suwalszczyzny — wielokulturowego regionu — kultywuje własne, bardzo różne tradycje muzyczne, przede wszystkim wokalne. Większość tych zespołów ma pieśni swego repertuaru zarejestrowane przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia, głównie podczas udziału w kolejnych edycjach Ogólnopolskich Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Ideą przyświecającą spotkaniom piątej edycji “Na Styku Kultur” jest promocja i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. Suwalszczyzna jest krainą zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo i choć najliczniejszą grupę narodowościową stanowią Polacy, to niemały wpływ na kulturę regionu mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego, a także polscy Żydzi i barwni Cyganie. Warsztaty tradycyjnych pieśni to wyjątkowe spotkanie z historią i kulturą mniejszości, poznanie jej, zrozumienie oraz przyjemność – ta płynąca ze wspólnego śpiewu oraz ta, którą daje świadomość otaczającego nas dziedzictwa kulturowego. Każde spotkanie to warsztaty z Mistrzem, praca pod jego kierunkiem i prezentacja efektów na koncercie finałowym.


Eugenia Zaśkiewicz (ur. 1940 r.) śpiewaczka ludowa pochodząca z Hańczy, obecnie mieszkająca w Przerośli. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej ojciec Antoni Gwiazdowski grał na harmonii Warszawiance, dziadek Władysław Gwiazdowski był śpiewakiem z bogatym repertuarem pieśni nabożnych i pogrzebowych. Współzałożycielka zespołu ludowego “Znaroku” w Przerośli (2000 r.) Doceniana w Polsce – na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdobyła następujące nagrody: 2006 III nagroda z zespołem Przeroślaczki w kategorii Duży – Mały 2007 II nagroda w kategorii solista śpiewak 2015 II nagroda z zespołem Znaroku w kategorii zespoły śpiewacze 25 listopada 2018 r. otrzymała od Wójta Gminy Przerośl nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Stanisława Czuper to śpiewaczka ludowa ze wsi Wysokie w gminie Raczki, (powiat Suwałki). Solistka i inicjatorka powstania zespołu tradycyjnej muzyki ludowej ZORNICZEŃKA z Wysokiego, najstarszego zespołu śpiewaczego Gminy Raczki i jednego z najstarszych zespołów śpiewaczych Suwalszczyzny. Zespół wykonuje lokalne pieśni obrzędowe (weselne, dożynkowe, kolędy i pastorałki, wielkopostne, przygodne). Odtwarza także lokalne obrzędy, m. in. kolędowanie wielkanocne „Chodzenie po Allelui”. W Kazimierzu zespół debiutował w 1998r; dokonując jednocześnie nagrań dla RCKL.
Pani Stanisława jako solistka zdobyła w 1991r. „Basztę” w kategorii śpiewaków; uczestniczyła w Kazimierzu jeszcze kilkukrotnie, zdobywając kolejne nagrody: w 2006 r. pierwszą nagrodę oraz w 2010- trzecią.
Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny, animatorka lokalnej tradycji śpiewaczej, odblokowuje w pamięci stare melodie z dzieciństwa i chęć do śpiewania. We własnoręcznie zapisanych śpiewnikach przechowuje kilkaset lokalnych pieśni obrzędowych, świeckich i nabożnych, które wykonuje solo lub z Zespołem. 
Patronem zespołu jest Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, 16-420 Raczki, Plac Kościuszki 37; tel. 87 568 51 40; gokraczki@op.pl; www.gok.raczki.pl.

Zespół Śpiewaczy Znaroku działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli. Jego kierownikiem jest pani Janina Chmielewska. Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Powiatu Suwalskiego. W swoim dorobku artystycznym posiada różnego rodzaju pieśni o charakterze ludowym, lokalnym, pieśni obrzędowe oraz okolicznościowe. Wielokrotnie reprezentował Suwalszczyznę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie kilkukrotnie wyśpiewywał pierwsze miejsca i zdobywał główne nagrody. Zespół obchodził niedawno jubileusz 20-lecia działalności.

Anna Szafranowska to pochodząca z Sejn śpiewaczka, pedagog, animator kultury, instruktor teatralny. Pomysłodawczyni i realizatorka projektu “Na styku kultur” w Suwałkach. Od ponad 20 lat   zajmuje się działalnością  warsztatową, wykorzystując swój autorski program zajęć oraz działalnością koncertową poświęconą polskim pieśniom tradycyjnym Suwalszczyzny, mniejszości narodowych na Suwalszczyźnie oraz pieśniom ukraińskim, rosyjskim, romskim i bułgarskim. Jest autorką projektów edukacyjnych i artystycznych dedykowanych przekazywaniu, rekonstrukcji i popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej. Uczyła się u najstarszych śpiewaczej Suwalszczyzny. Uczestniczyła w wyprawach etnomuzykologicznych na Białoruś. Stypendystka Prezydenta miasta Suwałk (2021).

W latach 1994-1998 była członkiem  Projektu  Teatru Sejneńskiego w Ośrodku Pogranicze- Sztuk, Kultur Narodów w Sejnach. Była również członkiem  pierwszego składu  zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej działającej przy Fundacji Muzyka Kresów w Lublinie, gdzie wzięła udział w nagraniach płyt: “Pieśni Polskie…” i “Pieśni Wielkopostne”. Absolwentka Drugiej Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.

Umiejętności doskonaliła pod kierunkiem wybitnych specjalistów z Polski i Europy środkowo-wschodniej, m.in.: Moniki Mamińskiej, Swietłany Własowej, Swietłany Buckaja, Tatiany Sopiłki i  Olgi Szwajgier. Na Suwalszczyźnie założyła i prowadzi zespoły śpiewu tradycyjnego Suwalszczyzny:  od 2005 r.- Ancyjas z Suwałk oraz od 2018 r. Nachodne z Sejn. Od 2018 r. pełni opiekę merytoryczną nad zespołem Wigranie ze Starego Folwarku. Jako wokalistka współpracowała między innymi z  zespołami Wieśnova i Logarytmy. Śpiewaczka i tancerka Kapeli Suwalszczyzna (2015-2017).

 


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury

Kategoria: Archiwum