Okrągły jubileusz Grupy Plastycznej SZTALUGI

Wystawa malarstwa zatytułowana “Kwietne opowieści” towarzyszy obchodom 10-lecia Grupy plastycznej SZTALUGI z Pracowni CENTRUM działającej w Suwalskim Ośrodku Kultury. Wystawę można oglądać od 21 stycznia do końca marca 2016 roku w galerii “Na marmurach” przy ul. Noniewicza 71.

wstęp wolny | wystawa trwa do 31.03.2016

Grupę plastyczną SZTALUGI działającą przy pracowni plastycznej CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury, założyła w 2005 roku artystka malarka Halina Mackiewicz. W zajęciach grupy uczestniczą amatorki oraz artystki, absolwentki akademii sztuk pięknych. Malują obrazy tematycznie związane z pejzażem i architekturą Suwałk oraz Suwalszczyzny. Ale nie ograniczają się wyłącznie do ukazywania uroku i unikatowości krajobrazu – w ich dorobku twórczym można znaleźć obrazy, na których dominuje człowiek i jego wyjątkowość oraz zwierzęta, martwa natura, a także płótna o głębokim przekazie symbolicznym.

sztalugi_2016_zaproszenie

Od początku istnienia grupy jej uczestniczki brały udział w Międzynarodowych Plenerach Malarskich „U źródła” organizowanych na Suwalszczyźnie, a także w plenerach organizowanych na Litwie. W Pracowni Plastycznej CENTRUM zgłębiają warsztat artysty, poszukują nowych rozwiązań plastycznych i pomysłów. Potrzeba realizacji swoich marzeń stała się motorem i siłą napędową do sprawdzenia swoich możliwości, rozwoju zainteresowań i artystycznych pasji. Sztuka stała się źródłem inspiracji i zachętą do uczestniczenia w życiu kulturalnym nie tylko Suwałk.

Na przestrzeni dziesięciu lat w Galerii „Na marmurach” grupa prezentowała kilka interesujących ekspozycji, na które składały się cykle: „Żywioły”, „W poszukiwaniu natury rzeczy”, „Człowiek”, „Zwierzęta”, „Rysunek – pastel”. Jubileuszowa wystawa jest doskonałą okazją do podsumowania artystycznej dekady działalności Grupy Plastycznej SZTALUGI.

Na wystawie zobaczymy prace:
Wiery Pszczółki, Teresy Gajek, Barbary Sołowiej, Elżbiety Gościewskiej, Teresy Malinowskiej, Grażyny Czajki, Alicji Skalskiej, Łucji Szargiej, Janiny Żuryńskiej, Krystyny Szukiłowicz, Aliny Frejman, Genowefy Pieczulis, Aurelii Pieczulis, Jolanty Naskręt, Magdaleny Rosłaniec, Kasi Słabińskiej, Agnieszki Michałowskiej, Doroty Szczodruch, Lucyny Staszkiewicz, Kariny Sosnowskiej, Alicji Malinowskiej, Barbary Grygo.

kwietneopowiesci kwietneopowiesci2
 "Słoneczniki" Grażyna Czajka        "Tulipany" Krystyna Szukiłowicz

Tak powstawały prace:


Specjalny kalendarz z wystawy “Kwietne opowieści” towarzyszącej obchodom jubileuszu 10-lecia grupy SZTALUGI

10_lat_grupy_plast_SZTALUGI_2016_afisz.indd

 

Kategoria: Archiwum