Poezja kredką malowana. Warsztaty dla dzieci

22 marca w Kawiarni Artystycznej SOK przenikały się różne dziedziny sztuki. Warsztaty plastyczne połączone z koncertem poezji przyciągnęły liczne grono dzieci. Powstały prace inspirowane literaturą – wiersze pędzlem malowane.

fot. Zbigniew Stelmaszek

Kategoria: Galerie