Ponad sto prac poświęconych rodzinie z Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pokazanych w SOK

Aż 214 prac nadesłano na Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej 2018. Prawie połowę z nich można zobaczyć na wystawie pokonkursowej, która od 15 grudnia 2018 roku do końca stycznia 2019 roku jest dostępna w foyer SOK na I piętrze.

W tegorocznym Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej inspiracją dla młodych artystów była rodzina. Najbliżsi ludzie – dziadkowie, rodzice, rodzeństwo – którzy przekazując nam wartości moralne, uczą odpowiedzialności oraz miłości do innych i do ojczyzny, tej dużej i tej małej, lokalnej oraz kształtują nas jako ludzi i obywateli.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac >>>

fot. Bogusław Wasilewski

Kategoria: Galerie