Powrót do trudnych i niewyjaśnionych wydarzeń 1945 r. na Suwalszczyźnie. Obława Teatru im. Węgierki w SOK

Spektakl ,,Obława” wystawiony 10 marca 2019 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury dotknął wciąż niewyjaśnionej sprawy ludobójstwa dokonanego w 1945 r. na żołnierzach podziemia niepodległościowego oraz ludności cywilnej Suwalszczyzny. Teatralnej impresji o historii i próby zmierzenia się z bolesnym tematem podjęto się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki. Spektakl wyreżyserował Jan Nowara, który też – we współpracy z Jagodą Skowron – stworzył scenariusz.

Więcej informacji o ,,Obławie” >>

fot. Bogusław Wasilewski

Kategoria: Galerie