Prapremiera Kantaty o Suwałkach

Utwór autorstwa młodego polskiego kompozytora, Jakuba Milewskiego, z librettem znanego suwalskiego poety, Zbigniewa Gniedziejko, w sposób wyjątkowy uczcił 300. rocznicę uzyskania praw miejskich przez Suwałki. 24 sierpnia, na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury wystąpili: Suwalski Chór Primo pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia, Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyrekcją dr Magdaleny Filipskiej, Chór Kontrapunkt z Ełku dyrekcją dr. Rafała Sulimy, Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza i soliści.
 
Dzieło zostało zrealizowane przez dr. Ignacego Ołowia w ramach stypendium Miasta Suwałki na rok 2020 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.
 

Fot. Kamil Jutkiewicz

Kategoria: Galerie