Projekt: Promocja tradycji kulturowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego

Dofinansowanie: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki

logo color Qv9 logo color Qv9

W ramach projektu zostały zaprojektowane i wykonane koszulki promocyjne dla członków ZPiT Suwalszczyzna, a także dodatkowe materiały promocyjne — ulotki z programem tanecznym „W podsuwalskiej oberży”.

Oprócz informacji o patronacie LGR i współfinansowaniu zadania z programu Ryby 2007-2013 Unii Europejskiej, koszulki zdobi znakomity rysunek znakomitego suwalskiego rysownika – Kazimierza Gomułki. Ten przewrotny geniusz konturowych kresek, autor unikalnych rysunków na duże międzynarodowe imprezy, zmontował zarówno zespołu, jak i jeziorno-rybackiego krajobrazu Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. W trakcie przygotowań do koncertów, na publicznych próbach oraz podczas zwiedzania, członkowie zespołu z przyjemnością i dumą prezentowali na sobie nowy strój służbowy.

Prezentacja koszulek nastąpiła podczas dwóch imprez, gdzie koncertował zespół:

  • 21 czerwca 2014 — Parada Województwa Podlaskiego w Suwałkach
  • 27-29 czerwca 2014 — Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach oraz Dni Kielc

„Suwalszczyznę” na obydwu wydarzeniach obejrzało łącznie ok. 12 500 osób.

Na koniec informujemy o nieplanowanym efekcie wyjazdów: Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” został laureatem IX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach 2014!

W festiwalu wzięły udział zespoły reprezentujące 11 województw. Wśród zespołów ukazujących podczas festiwalu programy stylizowane – za najlepszy uznano spektakl „W podsuwalskiej oberży” prezentowany przez Zespół Pieśni i Tańca” Suwalszczyzna” z Suwałk.

Spektakl ten opowiada o młodzieży z wielokulturowego regionu (jakim po dzisiejszy dzień jest Suwalszczyzna), która przed I wojną światową przenosząc się „za chlebem” do Suwałk starała się nie tylko zdobyć zawód (np. w rzemiośle), ale i odnaleźć się w nowym stylu życia, tańcach, strojach – nie zapominając o wyniesionych z domu tradycjach.

„W podsuwalskiej oberży” – „Suwalszczyzna” wielokrotnie przedstawiała w kraju i za granicą. Do najbardziej nobilitujących prezentacji tego widowiska zespół zalicza występy na zaproszenie polskich konsulów w Łucku (Ukraina) i Grodnie (Białoruś), gdy w 2012r. w ramach uroczystych akademii organizowanych przez tamtejsze konsulaty z okazji listopadowych świąt Odrodzenia Rzeczypospolitej wielkie znaczenie miało współczesne, otwarte i równoprawne ukazanie naszych wielokulturowych tradycji w tamtejszych (również wielokulturowych) regionach: na Wołyniu i Grodzieńszczyźnie. Ten sam spektakl zespół prezentował w 2013 r. podczas listopadowych obchodów Odrodzenia Polski w wielokulturowych Trokach – na zaproszenie wicemarszałka litewskiego Sejmu-  posła Ziemi Trockiej  Jarosława Narkiewicza.

Wyjazd na kielecki festiwal został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.