SOK Noniewicza 71 zaprasza do prowadzenia kawiarni artystycznej

 
Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni z ofertą gastronomiczną, mieszczącej się w budynku przy ulicy T. Noniewicza 71. Oferty można składać do 2 listopada.

Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury ogłasza konkurs ofert na prowadzenie kawiarni z ofertą gastronomiczną, mieszczącej się w budynku przy ulicy Noniewicza 71. Termin uruchomienia działalności: 15 listopada 2021 r.

Minimalna miesięczna stawka czynszu: 500 zł brutto plus pokrycie kosztów zużycia mediów. Oferty można składać do 2 listopada 2021 roku na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w budynku SOK przy ul. T. Noniewicza 71”. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Dorota Skłodowska, tel. 87 566 42 11 wew. 148; 87 563 85 48, dorota.sklodowska@soksuwalki.eu.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 oraz formularz ofertowy>>


Kategoria: Archiwum