“ŚRODY SENIORA”: Teatr Seniora ZGRYZ zainaugurował nowy cykl w SOK

27 stycznia ruszyły spotkania “ŚRODY SENIORA”, które raz w miesiącu będą odbywały się przez cały 2016 rok. Na początek seniorzy mieli okazję obejrzeć spektakl “Nasze podwórko” w wykonaniu aktorów Teatru Seniora ZGRYZ. Spektakl wyreżyserowała Joanna Łupinowicz.

W ramach comiesięcznych spotkań „ŚRODY SENIORA” zapraszamy seniorów do wspólnego spędzania czasu oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Zachęcamy do uczestnictwa w spektaklach i warsztatach, a także wycieczkach w najciekawsze miejsca na Suwalszczyźnie w ramach projektu „Cztery pory roku na Suwalszczyźnie z seniorami”, zakładającego spotkania z niebanalnymi ludźmi, zwiedzanie interesujących zakątków ziemi suwalskiej oraz warsztaty m.in.: rękodzieła, pieczenia chleba, produkcji serów. Sprawdź program spotkań w 2016 r.

Kategoria: Galerie