Starość to tylko metryka – Miss i Mister III Młodości

Suwalscy seniorzy aktywnie wykorzystują emerytury na realizację swoich marzeń i pasji. Zachowując niesłabnący zapał i pogodę ducha, są wyjątkowo aktywni, chętnie włączają się w przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i społeczne, często będąc ich inicjatorami i organizatorami. Wybory Miss i Mistera Trzeciej Młodości to tylko jedno z takich wydarzeń, których celem jest integracja i aktywizacja, ukazanie pozytywnego wizerunku seniorów, a także co niezwykle istotne, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu z uwagi na wiek.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją Horyzont, współorganizatorami: Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Fot. Bogusław Wasilewski

 

Kategoria: Galerie