Suwale 2014 do nabycia od 1 maja

Od 1 maja będzie można nabyć suwale. Sprzedaż wersji srebrnej (40 suwali) i mosiężnej (4 suwale) prowadziła będzie kasa Suwalskiego Ośrodka Kultury. “Żurawie” będą honorowane do 15 września 2014 roku.

SUWALE będą honorowane w miejscach oznaczonych specjalną naklejką.

naklejka

Za 4 PLN można kupić żeton o nominale 4 SUWALI.

zuraw4_400 zuraw4_awers_400

W sprzedaży znajdą się też żetony o nominale 40 SUWALI. Będą do nabycia za 130 PLN.

EDYCJA 2014

Informacja o akcji promocyjnej „SUWAL – dukat lokalny”

1. Akcja ma na celu promocję Suwałk.

2. Akcja trwać będzie do wyczerpania zapasów.

3. Akcja polega na sprzedaży żetonów o nominale 4 suwale, co stanowi równowartość 4 PLN.

4. Żetony o nominale 4 suwale wykonane są z mosiądzu.

5. W celach pamiątkowych i kolekcjonerskich wybite zostały żetony srebrne o nominale 40 suwali, do nabycia w cenie 130 zł/szt. w Suwalskim Ośrodku Kultury w Suwałkach przy ul. T. Noniewicza 71.

6. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Suwałkach działający poprzez Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach.

7. Emitentem żetonów o nominale 4 i 40 suwali jest Urząd Miejski w Suwałkach.

8. Producentem żetonów jest Mennica Polska S.A.

9. Emisja wynosi 6.000 sztuk żetonów o nominale 4 suwale i 300 sztuk o nominale 40 suwali.

10. Żetony o nominale 40 suwali mają wartość 130 PLN i nie podlegają wymianie.

11. Żetony o nominale 4 suwali nie zastępują prawnych środków płatniczych.

12. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do przerwania akcji promocyjnej „SUWAL – dukat lokalny” bez podawania przyczyn.

Posługiwanie się wizerunkiem żetonów o nominale 4 suwale i 40 suwali, jak i poszczególnymi jego elementami wymaga każdorazowo zgody organizatora akcji.

REGULAMIN ZAKUPU SUWALI

Edycja 2014

I. Sprzedaż wysyłkowa

1. Zamówienia na zakup suwali mosiężnych i srebrnych składa się na druku zamówienia. Druk zamówienia dostępny jest do pobrania TUTAJ!

2. Wypełniony druk zamówienia składa się pocztą tradycyjną, elektroniczną (skan wypełnionej i podpisanej karty zamówienia) lub faksem na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, fax: (87) 563 85 30, e-mail: sok@soksuwalki.eu

3. Dodatkowe informacje dotyczące składania zamówień uzyskać można pod tel. (87) 563 85 11 w dni robocze w godz. 10.00-14.30 – osoba do kontaktu: Grażyna Abramowska.

4. Zamówienia na sprzedaż przyjmowane będą od dnia 1.05.2014 r. po zamieszczeniu na stronie internetowej www.archiwum.soksuwalki.eu regulaminu akcji wraz z drukiem zamówienia.

5. Zamówienia będą realizowane wedle kolejności zgłoszeń.

6. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest kompletne wypełnienie zamówienia w tym podanie przez zamawiającego numeru telefonu lub (i) adresu e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz dokonanie zapłaty za zamówienie na konto SOK. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia telefonicznie lub/i poprzez e-mail.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Należność za zamówiony produkt Zamawiający reguluje przedpłatą na konto SOK. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych SOK zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

9. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje w momencie dokonania przez zamawiającego płatności za zamówienie, dokonanej przelewem na konto bankowe SOK. Numer konta: 12 2030 0045 1110 0000 0250 1810, tytuł przelewu: ŻETON 2014.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

11. W przypadku braku suwali informacja o tym fakcie będzie podana na stronie www.archiwum.soksuwalki.eu.

12. Cena zakupu suwala 2014 (żuraw) w wersji mosiężnej 1 szt. (nominał 4 suwale) – 4 zł, wersja srebrna 1 szt. (nominał 40 suwali) – 130 zł.

13. Koszty wysyłki dla wersji mosiężnej na terenie Polski:

– od (minimum) 10 do 50 szt. opłata wynosi: wartość suwali + 18 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru),

– od 51 do 100 szt. opłata wynosi: wartość suwali + 22 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru).

Dla wersji srebrnej sprzedaż wysyłkowa na terenie Polski jest prowadzona w ilości:

– ŻURAW (minimum) 2 sztuki; 2 x 130 + 25 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru) = 285 zł.

– WILK (minimum) 2 sztuki; 2 x 99 + 25 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru) = 213 zł.

– RAK, NIETOPERZ, SIEJA, PIŁDUSKI (minimum) 2 sztuki; 2 x 79 zł + 25 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru) = 183 zł.

14. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

15. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania suwali ze sprzedaży.

II. Sprzedaż bezpośrednia

1. Sprzedaż bezpośrednia suwala w wersji srebrnej – (40 suwali) prowadzona będzie od 1 maja 2014 r. w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, tel. (87) 563 85 18, natomiast w wersji mosiężnej (4 suwale) kasie SOK oraz w punktach sprzedaży oznaczonych naklejką „Tu honorujemy suwale”, prowadzonych przez partnerów akcji.

2. Cena zakupu suwala w wersji srebrnej wynosi 130 zł. Na życzenie kupującego SOK wystawi fakturę VAT.

3. Cena zakupu suwala w wersji mosiężnej wynosi 4 zł. Na życzenie kupującego SOK wystawi fakturę VAT.

plakat-suwalki-70x100-k.indd

Kategoria: Archiwum