SUWALE DO NABYCIA!

Jeszcze do 13 września można płacić SUWALAMI. Monety można kupić w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury.

SUWALE będą honorowane w miejscach oznaczonych specjalną naklejką.

Za 4 PLN można kupić żeton o nominale 4 SUWALI.

tM3tjv64IgPIzgvYNZJYb81b0ZgFmOV2WUD8shG_jr0,VNJEIBzlNCkdNeiD5ZEejBtTmYhbd5qPaSA8ACR3Qew

Można też kupić kolekcjonerskie srebrne żetony o nominale 40 SUWALI.

wlfVn1CZ-XONEI44StMuJckpyZ2IGODorm6e2Viw1BI

SUWALAMI będzie można zapłacić w punktach oznaczonych taką naklejką:

naklejka_suwale

EDYCJA 2013

Informacja o akcji promocyjnej „SUWAL – dukat lokalny”

1.      Akcja ma na celu promocję Suwałk.

2.      Akcja trwać będzie do wyczerpania zapasów.

3.      Akcja polega na sprzedaży żetonów o nominale 4 suwale, co stanowi równowartość 4 PLN.

4.      Żetony  o nominale 4 suwale wykonane są z mosiądzu.

5.      W celach pamiątkowych i kolekcjonerskich wybite zostały żetony srebrne o nominale 40 suwali, do nabycia w cenie 130 zł/szt. w Suwalskim Ośrodku Kultury w Suwałkach przy  ul. T. Noniewicza 71.

6.      Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Suwałkach działający  poprzez Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach.

7.      Emitentem żetonów o nominale 4 i 40 suwali jest  Urząd Miejski w Suwałkach.

8.      Producentem żetonów jest Mennica Polska S.A.

9.      Emisja wynosi 6.000 sztuk żetonów o nominale 4 suwale i 300 sztuk o nominale 40 suwali.

10.  Żetony o nominale 40 suwali mają wartość 130 PLN  i nie podlegają wymianie.

11.  Żetony o nominale 4 suwali nie zastępują prawnych środków płatniczych.

12.  Organizator akcji zastrzega sobie prawo do przerwania akcji promocyjnej „SUWAL – dukat lokalny” bez podawania przyczyn.

Posługiwanie się wizerunkiem żetonów o nominale 4 suwale i 40 suwali, jak i poszczególnymi jego elementami wymaga każdorazowo zgody organizatora akcji.

REGULAMIN ZAKUPU SUWALI

Edycja 2013

I. Sprzedaż wysyłkowa

1. Zamówienia na zakup suwali mosiężnych i srebrnych składa się na druku zamówienia. Druk zamówienia dostępny jest do pobrania tutaj.

2. Wypełniony druk zamówienia składa się pocztą tradycyjną, elektroniczną (skan wypełnionej i podpisanej karty zamówienia) lub faksem na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, fax: (87) 566 49 34, e-mail: sok@soksuwalki.eu

3. Dodatkowe informacje dotyczące składania zamówień uzyskać można pod tel. (87) 563-51-63 w dni robocze w godz. 10.00-14.30 – osoba do kontaktu: Mirosław Jankowski.

4. Zamówienia na sprzedaż przyjmowane będą od dnia 1.05.2013 r. po zamieszczeniu na stronie internetowej www.archiwum.soksuwalki.eu regulaminu akcji wraz z drukiem zamówienia.

5. Zamówienia będą realizowane wedle kolejności zgłoszeń.

6. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest kompletne wypełnienie zamówienia w tym podanie przez zamawiającego numeru telefonu lub (i) adresu e-mail – do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia telefonicznie lub/i poprzez e-mail.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Należność za zamówiony produkt Zamawiający reguluje przedpłatą na konto SOK. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych SOK zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

9. Przyjęcie do realizacji zamówienia następuje w momencie dokonania przez zamawiającego płatności za zamówienie, dokonanej przelewem na konto bankowe SOK. Numer konta: 12 2030 0045 1110 0000 0250 1810, tytuł przelewu: ŻETON 2013.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

11. W przypadku braku suwali informacja o tym fakcie będzie podana na stronie www.archiwum.soksuwalki.eu.

12. Cena zakupu suwala 2013 (jaszczurka) w wersji mosiężnej 1 szt. (nominał 4 suwale) – 4 zł, wersja srebrna 1 szt. (nominał 40 suwali) – 130 zł.

13. Koszty wysyłki dla wersji mosiężnej na terenie Polski:

– od (minimum) 10 do 50 szt. opłata wynosi: wartość suwali + 15 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru),

– od 51 do 100 szt. opłata wynosi: wartość suwali + 20 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru).

Dla wersji srebrnej sprzedaż wysyłkowa na terenie Polski jest prowadzona w ilości:

– JASZCZURKA (minimum) 2 sztuki; 2 x 130 + 15 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru) = 275 zł.

– WILK (minimum) 2 sztuki; 2 x 99 + 15 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru) = 213 zł.

–  (minimum) 2 sztuki; 2 x 79 zł + 15 zł (koszt wysyłki z potwierdzeniem odbioru) = 173 zł.

14. Ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

15. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania suwali ze sprzedaży.

II. Sprzedaż bezpośrednia

1. Sprzedaż bezpośrednia suwala w wersji srebrnej – 40 suwali prowadzona będzie od 1 maja 2013 r. w Suwalskim Ośrodku Kultury, ul. T. Noniewicza 71, tel. (87) 566 42 11 oraz w punktach sprzedaży oznaczonych naklejką „Tu honorujemy suwale”, prowadzonych przez partnerów akcji.

2. Cena zakupu suwala w wersji srebrnej wynosi 130 zł. Na życzenie kupującego SOK wystawi fakturę VAT.

3. Cena zakupu suwala w wersji mosiężnej wynosi 4 zł. Na życzenie kupującego SOK wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny.

suwalkiplatakpoprawiony

 

Kategoria: Archiwum