V Suwalski Salon Sztuki

Suwalski Salon Sztuki to swego rodzaju przegląd aktualnych dokonań czynnych twórczo artystów związanych z naszym regionem. Na wystawie zobaczymy 64 prace autorstwa 44 artystów. Prezentowane techniki to: malarstwo, ilustracja, rysunek, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, rzeźba, instalacja, fotografia. Ekspozycję można oglądać do 6 listopada 2022.

30.06.2022, godz. 18.00
GSW Chłodna 20, ul. T. Noniewicza 71

Wstęp wolny
zamów transport door-to-door >>

Wystawa prezentuje najnowsze prace twórców związanych z Suwałkami i Suwalszczyzną. To swego rodzaju przegląd aktualnych dokonań czynnych twórczo artystów związanych z naszym regionem. Zobaczymy 64 prace autorstwa 44 artystów. Prezentowane techniki to: malarstwo, ilustracja, rysunek, grafika warsztatowa, grafika komputerowa, rzeźba, instalacja, fotografia. Organizatorzy wystawy świadomie zdecydowali się nie ograniczać ekspresji twórczej uczestników, nie narzucając tematu przewodniego. „To, co łączy artystów na wystawie to miejsce, w którym tworzą, które darzą szczególnym sentymentem i przywiązaniem. Oglądając wystawę można się przekonać, czym aktualnie są zainteresowani artyści, co ich inspiruje i co porusza. Jak co roku mamy okazję do rewizji kondycji naszego środowiska artystycznego – ilu artystów od nas odeszło, czy pojawili się nowi, czy jesteśmy otwarci na nowe trendy w sztuce, co się zmieniło pozytywnie, a co negatywnie.” – pisze w przedmowie do towarzyszącego wystawie katalogu Andrzej Zujewicz, główny instruktor ds. animacji i edukacji w zakresie plastyki w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Salon ma również nieocenioną wartość, jeśli chodzi o integrację lokalnego środowiska artystycznego. Udział w wystawie jest zaakcentowaniem przynależności do środowiska, a także podkreśleniem własnej aktywności twórczej w tym kręgu. To także szansa zaistnienia dla młodych zdolnych. Salon motywuje zatem do pracy, stwarza możliwości wymiany myśli, doskonale pokazuje aktualną kreatywność lokalnych twórców. Pełni również rolę edukacyjną, pokazując lokalnej społeczności Suwałk, ilu jest wokół ludzi sztuki, mających pokaźny dorobek i spore osiągnięcia artystyczne.

Na wystawie zobaczymy prace: Urszuli Aksinowicz, Radosława Balczeniuka, Juliusza Szczęsnego Batury, Zbigniewa Bąka, Agnieszki Urszuli Cioch, Kamili Dańko, Katarzyny Gintowt, Małgorzaty Golubek, Mieczysława Iwaszko, Łucji Januszko, Larysy Jaromskiej, Jarosława Józefa Jasińskiego, Natalii Kleszczewskiej, Piotra Kopciała, Aleksandry Król-Berut, Michaliny Kuszel, Wojciecha Łukasika, Haliny Mackiewicz, Wiesława Mażula, Ewy Miazek, Zbigniewa Mieruńskiego, Marka Misia, Macieja Mocarskiego, Elżbiety Murawskiej, Mariana Murawskiego, Izabeli Muszczynko, Janiny Osewskiej, Elżbiety Pietras, Katarzyny Natalii Skoczylas, Katarzyny Słabińskiej, Kariny Sosnowskiej, Marka P. Stankiewicza, Grażyny Szejdy, Wiesława Szumińskiego, Andrzeja Taraszkiewicza, Marty Taraszkiewicz, Zbigniewa Terepki, Katarzyny Waraksy, Marka Wasilewskiego, Olgi Wielogórskiej, Stanisława J. Wosia, Alfreda Wysockiego, Andrzeja Zujewicza i Bartosza Żylińskiego.

Ekspozycję można oglądać do 6 listopada 2022.


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury

Kategoria: Archiwum