VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych “Źródliska”

Festiwal “Źródliska” prezentuje najdawniejsze obrzędy doroczne krajów Europy Środkowej i Wschodniej, czyli tańce i obrzędy kupalne i żniwne początków XIX wieku w wykonaniu archetypicznych zespołów z Polski, Rosji, Białorusi, Litwy i Łotwy.

VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych “Źródliska”
Czwartek-sobota, 7-9 sierpnia
Dowspuda, Suwałki

VI Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych “Źródliska” – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyjątkowość festiwalu polega na tym, że jako jeden z nielicznych w Europie zajmuje się etnograficznymi tańcami powiązanymi z obrzędowością doroczną. Podtytuł tematyczny tegorocznej edycji festiwalu „Źródliska” to „Pory roku: lato” ukazanie tradycyjnych zachowań tanecznych związanych z porą letnią: od obrzędów dotyczących letniego przesilenia, nazywanego Nocą Świętojańską czy Kupałą, do repertuaru pieśni i obrzędów związanych z zakończeniem zbioru zboża (żyta) – dożynek.

Noc_Kupaly_Henryk_Siemiradzki_1880_Lwowska_Galeria_Obraz
 “Noc Kupały” Henryk Siemiradzki

Te ostatnie to jedyny w swoim rodzaju czas historyczny, kiedy szlachta i plebejusze bawiła się przy wspólnym repertuarze tanecznym. Im właśnie pragniemy poświęcić uwagę podczas sierpniowego spotkania na terenie jedynej na Suwalszczyźnie historycznej rezydencji magnackiej – ordynacji Paców w Dowspudzie niedaleko Suwałk, której sceneria stworzy naturalny kontekst dla prezentacji archetypicznych tradycji. Inscenizacje dożynkowych spotkań hrabiego Ludwika Michała Paca z okolicznymi włościanami ukażą naturalne relacje zawarte w pradawnych pieśniach, tańcach i oracjach, a także różnice kulturowe wynikające z przynależności do różnych stanów społecznych.

“Źródliska” odbędą się nie tylko w Dowspudzie, ale i w Suwałkach. 9 sierpnia prezentacje zespołów będzie można zobaczyć także podczas Dni Suwałk – Jarmarku Kamedulskiego.

Dozynki_Michal_Stachowicz_1821_Muzeum_Narodowe_w_Warszaw

Program Festiwalu:

7 sierpnia (czwartek) Dowspuda / DOŻYNKI

– godz. 11.00 –15.00, żęcie żyta oraz obrzędy żniwne na polu wg dawnych tradycji różnych narodów w wykonaniu zespołów :  „PRAVIENA” z Prawieniszek  /Litwa;  „GRODI” z Rygi /Łotwa;  „ARTAVA” z Ogre/ Łotwa;  „OYME” z północnej Rosji oraz zespołów z  północno-wschodniej Polski: zespoły z powiatu Bielsk Podlaski: –  „ŻEMERWA”, „PUDLASZANKI” (z gminy Narew) i „MALINKI” (z gminy Orla); „POGRANICZE” z Szypliszk; „GIMTINE” z Puńska

– godz. 16.00 – przyjęcie symbolicznych wieńców przez Dziedzica, zabawa dożynkowa przy portyku dawnego pałacu Paca w Dowspudzie.

8 sierpnia (piątek) Dowspuda / KUPALNOCKA

– godz. 10.00-13.00, sala w szkole w Dowspudzie -spotkanie konsultacyjne dla osób zainteresowanych dawną obrzędowością dożynkową i kupalną.

Komentarze do zarejestrowanego materiału poprowadzą znakomici eksperci:
– prof. dr hab. Ihor Władimirowicz Macijewski z Sankt Petersburga; etnomuzykolog, etnolog, kompozytor; Instytut Historii Sztuki Rosyjskiej Akademii Nauk;
-prof. dr hab. Galina Walentinowna Tawłaj –Macijewska, etnolog, etnomuzykolog; prezes Komisji Folklorystycznej Związku Kompozytorów Białorusi;
– dr hab. Dalia Urbanavičienė (etnomuzykolog i etnochoreolog); Katedra Etnomuzykologii Litewskiej Akademii Muzycznej w Wilnie;
– dr hab. Gustaw Juzala z Krakowa; etnomuzykolog i etnolog; Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie;
– dr Tomasz Nowak z Warszawy; etnomuzykolog i choreolog, adiunkt w Zakładzie Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

– godz. 20.00,  odtwarzanie dawnych tradycji świętojańskich i kupalnych przez zespoły rekonstrukcyjne „LIKTUŽĖ” z Kowna / Litwa, „GRODI” z Rygi / Łotwa;  „ARTAVA” z Ogre / Łotwa;  „OYME” z Rosji /; „GIMTINE” z Puńska/  Polska nad brzegiem rzeki  Rospuda (za ruinami pałacu Paca w Dowspudzie).

9 sierpnia (sobota) Suwałki / TAŃCE

godz. 12.40 – 15.00, muszla koncertowa w Parku Konstytucji 3 Maja
prezentacje folklorystyczne  zespołów przybyłych na Festiwal „Źródliska” podczas święta miasta – Dni Suwałk- Jarmarku Kamedulskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZESPOŁACH, KTÓRE ZAPREZENTUJĄ SIĘ PODCZAS FESTIWALU “ŹRÓDLISKA” – KLIKNIJ!

Organizator:

soklogopoziom

Współpraca:

Zespół Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku

Patroni medialni:

polskieradiobialystokniebywaleBialystok-page-001tvs24suwalszczyzna

zrodliska_2014.indd

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

 

Kategoria: Archiwum