Wernisaż wystawy “Tkanina wielonicielnicowa”

Zwieńczeniem kolejnego etapu projektu tkackiego realizowanego przez SOK “Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową” była wystawa powstałych podczas warsztatów tkanin. Na tkaninach ukazane są tradycyjne suwalskie wzory – efekty intensywnej, rocznej pracy grupy tkaczek i jednego odważnego tkacza, uczących się tego ginącego rzemiosła pod okiem Mistrzyni.
Podczas wernisażu mieliśmy również okazję zajrzeć do pracowni krosien i zobaczyć narzędzia, dzięki którym powstały piękne dzieła sztuki prezentowane na wystawie.

Projekt Suwalskiego Ośrodka Kultury pn. “Sabina Knoch uczy tkać tkaninę wielonicielnicową” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Mistrz Tradycji”.

 


Fot. Łucja Januszko

Kategoria: Galerie