Wokół teatru. Niezwykła galeria lalek, masek i rekwizytów na Wigraszku

Zapraszamy na towarzyszącą tegorocznemu Wigraszkowi wystawę “Wokół teatru”, na której można zobaczyć lalki, maski i elementy scenografii z Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Filia w Białymstoku oraz prace uczestników zajęć w Pracowni Sztuk Pięknych działającej w SOK pod kierownictwem Mieczysława Iwaszki. 

27.05-14.06.2019
foyer I piętro, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny 

Wystawa towarzyszy XVIII Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Dzieci i Młodzieży Wigraszek 2019. Na ekspozycję składają się lalki i maski wypożyczone z Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku, a także inspirowane teatrem oraz hasłem “Sztuka i humanizm” prace dzieci i młodzieży powstałe w Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej w Suwalskim Ośrodku Kultury przez Mieczysława Iwaszko.

Prezentowane na wystawie eksponaty to m.in.: lalki ze spektaklu “O Kasi co gąski zgubiła”(projekt prof. Wiesława Jurkowskiego), maski ze spektaklu “Przypowieść o Marii” (projekt prof. Wiesława Jurkowskiego do zajęć z maski prowadzonych przez Bohdana Głuszczaka), jawajki ze spektaklu „Kadisz” Grigorija Gorina (projekt Haliny Zalewskiej-Słobodzianek), jawajek ze spektaklu “Piękna i bestia” (projekt Haliny Zalewskiej-Słobodzianek), “Rudzielec”, marionetki sycylijskie ze spektaklu “Rudzielec” (projekt Haliny Zalewskiej-Słobodzianek), pacynki gąbkowe (projekt autorski studentki Mileny Kranik do egzaminu z pacynki na II roku).  


Filia Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku – Wydział Sztuki Lalkarskiej powstał w 1975 r. Rektorem Uczelni, która do 1996 r. nosiła nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, był wówczas prof. Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. To jego decyzja zaważyła, że działające od 1 września 1974 r. przy Białostockim Teatrze Lalek trzyletnie Studium Aktorskie Teatru Lalek, kierowane przez dyrektora Teatru Krzysztofa Raua, zostało z nowym rokiem akademickim 1975/1976 przekształcone w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza, a słuchacze studium otrzymali indeksy wyższej uczelni artystycznej, jednej z nielicznych wówczas w Europie (choć drugiej już w Polsce, po Wrocławiu) szkół kształcących aktorów-lalkarzy.

W 1980 r. w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek. Na początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim. Absolwenci uczelni pracują w niemal wszystkich teatrach lalek w Polsce, w wielu stanowią większość w zespołach aktorskich, z powodzeniem robią karierę zagranicą. Aż połową polskich teatrów lalek kierują wychowankowie białostockiej Akademii Teatralnej. Wielu dyplomowanych aktorów-lalkarzy znalazło zatrudnienie w teatrach dramatycznych, radiu i telewizji, gdyż szkoła białostocka oferuje wszechstronne przygotowanie aktorskie, odpowiadające zainteresowaniom współczesnego teatru (teatr plastyczny, teatr przedmiotu, lalki, maski i aktora).

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. Oprócz sal wykładowych, sal ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracowni teatralnych, plastycznych i muzycznych, auli, biblioteki, sali gimnastycznej, pracowni technicznych i warsztatów szkolnych, w kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko przestrzeń do prezentacji studenckich, to także miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru lalek, to przede wszystkim jeszcze jedna scena w mieście, skierowana do młodej, aktywnej, poszukującej publiczności Białegostoku. Akademia Teatralna w Białymstoku od 2002 r. organizuje co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA.

Obecnie Wydziałem kieruje prof. dr hab. Wiesław Czołpiński – prorektor ds. Filii w Białymstoku, wspierany przez dr hab. Artura Dwulita – dziekana WSL, dr Katarzynę Siergiej – prodziekan oraz dr. hab. Jacka Malinowskiego – prodziekana ds. kierunku reżyserii WSL.

Fot. Andrzej Zujewicz


Mecenas Festiwalu

Sponsorzy Festiwalu

Kategoria: Archiwum