Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury

Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury. Obiekt przy ul. Noniewicza 71 przeszedł gruntowną modernizację. Zyskał nowe funkcje z szeroko pojętej tematyki kulturalnej i społecznej. Stał się miejscem, w którym każdy będzie mógł poczuć się jak u siebie.

Do współpracy zapraszamy i zachęcamy organizacje pozarządowe, które będą mogły w nowych przestrzeniach realizować własne projekty oraz włączać się w organizację i tym samym uatrakcyjnienie przedsięwzięć Suwalskiego Ośrodka Kultury na rzecz promocji kultury oraz rozwiązywania problemów społecznych, w tym dotyczących wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem. Wszelkie działania podejmowane w oparciu o zrewitalizowany budynek nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Zapraszamy do składania ofert NGO-sy, które w Suwałkach prowadzą szeroką działalność w obszarze kultury i sztuki oraz w sferze społecznej. Na oferty czekamy do 25 września. Cel konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załączonych linkach:

Zapraszamy do składania ofert NGO-sy, które w Suwałkach prowadzą szeroką działalność w obszarze kultury i sztuki oraz sferze społecznej.
Załącznik nr 1 do Otwartego konkursu na nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń SOK Noniewicza 71
 
Oferty można nadsyłać pocztą tradycyjną na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie „Zaproszenie do współpracy z SOK” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sok@soksuwalki.eu i faksem: 87 5638530. Osobą do kontaktu w jest Dorota Skłodowska, tel. 87566 42 11 wew. 148; 87563 85 48, dorota.sklodowska@soksuwalki.eu
 

Kategoria: Aktualności, Wydarzenia nadchodzące