PRZETARGI: ARCHIWUM

Suwalki_OK_znak_poziom


2019 ROK

„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) >>
Zmiana treści SIWZ >>

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu

***

Zapytania do SIWZ Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71

Zapytanie do SIWZ Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71

Zapytanie do SIWZ Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania

***

„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) >>

Zapytanie do SIWZ Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na “Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”

***

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferenta na sprawowanie kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania pn. “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”


2018 ROK

Przetarg nieograniczony: Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach >>

Załączniki:

 1. formularz ofertowy >> – załącznik numer 1
 2. formularz cenowy – część 1 >> – załącznik numer 2.1, formularze cenowe – część 2-11 >> – załączniki numer 2.21 do 2.2.10
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału >> – załącznik numer 3
 4. wykaz robót >> – załącznik numer 4
 5. wzór umowy 1 >> – załącznik nr 5.1
 6. wzór umowy 2 >> – załącznik nr 5.2
 7. oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia >> – załącznik nr 6
 8. wzór gwarancji >> – załącznik nr 7
 9. zobowiązanie podwykonawcy >> – załącznik nr 8
 10. grupa kapitałowa >> – załącznik nr 9
 11. oświadczenie podwykonawcy >> – załącznik nr 10
 12. wykaz osób >> – załącznik nr 11

Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach” w jednym pliku >>


Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane >>


Remont elewacji i dachu budynku SOK >>

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury

Zapytania i odpowiedzi do przetargu “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach” >>>

Zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert >>>

Zapytanie i odpowiedz do przetargu “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach” >>>

Zapytanie i odpowiedz do przetargu “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach” >>>

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71>>>

***

Suwałki Blues Festival 2018: Wykonanie namiotu sponsorskiego wraz z wygrodzeniem terenu na potrzeby obsługi gości zgodnie ze specyfikacją >>>

***

Ogłoszenie o przetargu. Pierwszy przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na sprzedaż fortepianu i pianina >>>

2017 ROK

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwalskiego Maratonu Folkowo-Szantowego 2017


Wykonanie namiotu sponsorskiego wraz z wygrodzeniem terenu na potrzeby obsługi gości podczas wydarzenia 10. Suwałki Blues Festival 2017 zgodnie ze specyfikacją >>>


Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu sceny, zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną koncertu zespołu LEMON w ramach imprezy Powitanie Lata na Stadionie Miejskim w dniu 30 czerwca 2017 roku


2016 ROK

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Jarmarku Kamedulskiego 2016 >>>


Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwałki Blues Festival 2016 >>>

SPROSTOWANIE do powyższego zapytania >>>


Zapytanie ofertowe – zabezpieczenie (wygrodzenie terenu) imprez masowych >>>

Protokół z wyboru oferty >>>


OGŁOSZENIE: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów osobowego i ciężarowego do 3,5 tony >>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia>>>

Załączniki do powyższej specyfikacji:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty “Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch samochodów osobowego i ciężarowego do 3,5 tony dla Suwalskiego Ośrodka Kultury” >>>

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU >>>


2015 ROK

Nowe ogłoszenie o przetargu – sprzedaż pianin


Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż pianin


Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi gastronomicznej podczas Jarmarku Kamedulskiego 2015 – KLIKNIJ!


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Wynajem backlinu oraz ekipy realizatorskiej na imprezę plenerową pn. Suwałki Blues Festival w dniach 9-11.07.2015 r zgodnie z Riderami wykonawców – KLIKNIJ!


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w zabytkowym budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury, na potrzeby kulturalno-edukacyjne, przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach. Numer ogłoszenia: 132536 – 2015. Ogłoszenie o zamówieniu – usługi.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

Zawiadomienie o wyniku przetargu na “Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w zabytkowym budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury, na potrzeby kulturalno-edukacyjne, przy. ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach”


Zapytanie ofertowe dotyczy: Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na pl. Marii Konopnickiej oraz dwóch klubów: Open Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A , Miejska Sieja ul. Kościuszki 54 wraz z obsługą techniczną podczas Suwałki Blues Festival w dniach 09-11 lipca 2015 roku

1) Formularz OFERTA
2) Wykaz usług
3) Postanowienia umowy
4) Specyfikacja sprzętowa i ridery wykonawców
>>> scena przy pl. M. Konoponickiej – specyfikacja
>>> scena przy ul. M. Konoponickiej – ridery wykonawców
>>> OPEN Suwalszczyzna i Miejska Sieja – ridery wykonawców
5) Program SBF 2015


Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwałki Blues Festival 2015 w dniach 10-11 lipca 2015 r. na terenie Parku Konstytucji 3 Maja i ul. Kościuszki w Suwałkach – KLIKNIJ.

ZAŁĄCZNIK:

* W związku otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi formularza ofertowego uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązku uzupełniania pkt. 3  Oferty „Cena podstawowego pakietu żywieniowego brutto” ze względu na to, że punkt ten nie podlega ocenie. 


 Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu dwóch scen, obsługi medialnej w postaci telebimów, zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia scen wraz z obsługą techniczną podczas Suwałki Blues Festival w dniach 10-11 lipca 2015 roku – KLIKNIJ.

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe Jarmark Kamedulski 2015 (dotyczy wynajmu sceny, zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną w/w podczas Jarmarku Kamedulskiego w dniu 8.08.2015)


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ DACHU W BUDYNKU SOK UL. NONIEWICZA 71 w SUWAŁKACH:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania “Wymianę dachu na budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach”


ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SANITARNĄ IMPREZ MASOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ ZABEZPIECZENIA (WYGRODZENIA TERENU) IMPREZ MASOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY IMPREZ MASOWYCH


 2014 ROK

Przetargi i zapytania ofertowe

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Dostawa fortepianu koncertowego”. CPV: 37311000-1 TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia – poniżej progu 130.000 euro

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – FKiK-230. 29.2014
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – FKiK-230. 30.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ ZABEZPIECZENIA(WYGRODZENIA TERENU) IMPREZ MASOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SANITARNĄ IMPREZ MASOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ MEDYCZNĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY IMPREZ MASOWYCH
Suwalski Ośrodek Kultury informuje, że w związku z faktem, od dnia 1 kwietnia 2014r. dokumentem potwierdzającym uprawnienia pracownika ochrony jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony, należy zamiast oświadczenia o ilości zatrudnionych osób posiadających licencję, przedstawić oświadczenie zawierające ilość zatrudnionych osób posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z kopiami legitymacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYNAJEM BACKLINU ORAZ EKIPY REALIZATORSKIEJ NA IMPREZĘ PLENEROWĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ

PRZETARG – KOMPLEKSOWA REALIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ: SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2014 W ZAKRESIE NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WYNAJMU SCENY ORAZ TELEBIMÓW

PRZETARG – KOMPLEKSOWA REALIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ: JARMARK KAMEDULSKI W ZAKRESIE NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA I WYNAJMU SCENY

Informacje i zawiadomienia

Dostawa fortepianu koncertowego: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY


Jarmark Kamedulski 2014: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU “Kompleksowa realizacja imprezy kulturalnej: Suwałki Blues Festiwal 2014 w zakresie nagłośnienia, oświetlenia, wynajmu scen oraz telebimów”