EDUKACJA REGIONALNA

region pracownia

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej umiejętnie pokazują skąd jesteśmy, atrakcyjnie wprowadzają w historię, tradycje i kulturę naszego regionu i budują więź z „małą ojczyzną”. Szczególnie cenne dla dzieci, które poprzez zabawę poznają autentyczny świat swej społeczności i kształtują poczucie tożsamości.


PPRACOWNIA RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA
W programie: poznanie współczesnych technik zdobniczych, dekoratorskich i rękodzielniczych, doskonalenie zdolności manualnych, nabywanie umiejętności społecznych podczas wspólnych zabaw, a także wzbogacenie wiedzy o Suwalszczyźnie, o dawnym i współczesnym rzemiośle, ginących zawodach itp.
Instruktorzy: Halina Lutyńska i Lidia Żyniewicz

NOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ!


PRACOWNIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
W programie:
kultywowanie i promocja regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego w jego materialnych i niematerialnych przejawach, w tym jego historii, rekonstrukcje historyczne i lekcje żywej historii, spotkania z twórcami ludowymi, nauka i warsztaty rzemiosł ludowych i rękodzieła, szerzenie wiedzy o Suwalszczyźnie i rozbudzanie zainteresowania suwalskim folklorem, konsultacje etnograficzne dla studentów, nauczycieli, zespołów folklorystycznych i miłośników regionu.
Instruktor: Magdalena Zielińska

NOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ WKRÓTCE!