Muzyka

nuty

Czym jest dźwięk? Przede wszystkim narzędziem komunikacji. Są sprawy, które równie dobitnie jak słowem, można wyrazić właśnie dźwiękiem. Pod okiem naszych instruktorów dzieci, młodzież i dorośli kształcą się w różnych dziedzinach muzycznych, na poziomie od podstawowego do profesjonalnego. W ramach działań pracowni możliwe jest uczestnictwo w zespołach instrumentalnych i wokalnych.

Oferta pracowni muzycznych dla grup zorganizowanych >>


PRACOWNIA MUZYCZNA WIESŁAWA JARMOCA
W programie: szkolenie głosu, ćwiczenia dykcji, oddechu, rytmiki oraz słuchu, nauka frazowania, ruchu scenicznego, interpretacji piosenek (indywidualny dobór repertuaru)
Instruktor: Wiesław Jarmoc

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WKRÓTCE!


PRACOWNIA MUZYCZNA TOMASZA KIEREJSZY
W programie:
doskonalenie umiejętności gry na instrumentach klawiszowych i gitarze elektrycznej oraz basowej, akustycznej i solowej a także na instrumentach perkusyjnych i harmonijce ustnej. Wykorzystanie efektów brzmieniowych do kreowania brzmienia zespołowego.  Nauka i doskonalenie śpiewu, nauka teoretycznych podstaw muzyki, doskonalenie umiejętności pracy w zespole.
Instruktor
: Tomasz Kierejsza

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WKRÓTCE!


STUDIO PIOSENKI ŚWIETLIK
W programie
: postawa śpiewacza, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjno-dykcyjne, praca nad nośnością głosu i jego barwą, doskonalenie umiejętności związanych z publicznym występem i ruchem scenicznym, kształtowanie wyobraźni muzycznej wpływającej na doskonalenie techniki wokalnej, interpretacji tekstu w piosenkach oraz służącej emocjom i postaci scenicznej
Instruktor: Emil Kulbacki 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WKRÓTCE!


PRACOWNIA ŚPIEWU TRADYCYJNEGO (Ancyjas) I GOSPEL (Suwałki Gospel Choir)
W programie
: nauka pieśni ludowych z Suwalszczyzny (polskich, litewskich, romskich, rosyjskich) oraz praca z oddechem, emisją, ćwiczenia artykulacyjne i głosowe / nauka techniki śpiewu rozrywkowego i utworów gospel
Instruktor: Anna Szafranowska

NOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ!