PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH

Pracownia prowadzi działania edukacyjne, których celem jest rozwój komunikacji estetycznej z odbiorcą w trakcie realizowanych zajęć z zakresu techniki, warsztatu, analizy dzieł sztuki, historii sztuki, estetyki itp., jak również przeżywanie i doznanie różnych idei sztuk pięknych, pobudzanie i dogłębne przeżywanie sztuki w kontekście pracy edukacyjno-pedagogicznej jak i  terapeutycznej. Na zajęciach organizowane są zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, rysunkowe, z podstaw rysunku oraz znajomości szeroko pojętej kultury i sztuki. Uczestnicy tworzą instalacje artystyczne i happeningi, opracowują zadania i hasła artystyczne oraz umiejętność odpowiedzi na te zagadnienia.

W programie: zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, rysunkowe, z podstaw rysunku oraz znajomości szeroko pojętej kultury i sztuki
Prowadzący:
Mieczysław Iwaszko
Kontakt: +
48 87 563 85 27, mieczyslaw.iwaszko@soksuwalki.eu
Miejsce: 
SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5, sala 0.30
Dla kogo: dzieci, młodzież

Harmonogram zajęć 2022/2023:

Poniedziałek, sala 0.30

  • grupa I, wiek 5-10 lat, godz.: 14.00 do 15.00/grupa max  18 osób
  • grupa II, wiek 7-10 lat, godz.: 15.15 do  16.15 /grupa max  18 osób
  • grupa I, wiek 13 – 21 lat, godz.: 16.30 do 18.00 /grupa max  16 osób

Środa, sala 0.30

  • grupa I wiek 5-10 lat, godz.: 15.00 do 16.00/grupa max  18 osób
  • grupa II wiek 7-10 lat, godz.: 16.00 do  17.00/grupa max  18 osób
  • grupa III wiek 10-13 lat, godz.: 17.00 do 18.30/grupa max  16 osób

Czwartek, sala 0.30

  • grupa I, wiek 10-13 lat, godz.: 15.00 do 16.00/grupa max  16 osób
  • grupa II, wiek 13-21 lat, godz.: 16.00 do 18.30/grupa max  16 osób

Zapisy wyłącznie u prowadzącego przed zajęciami w Pracowni Sztuk Pięknych, kontakt: mieczyslaw.iwaszko@soksuwalki.eu

Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 30 złotych. Liczba miejsc w grupie ograniczona.

Wpłaty za zajęcia prosimy regulować wyłącznie w kasie SOK lub na konto SOK nr 22 1240 5211 1111 0010 8508 6721 (w tytule: nazwisko uczestnika i nazwisko instruktora prowadzącego zajęcia)

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.


 


Obrazy z potrzeby serca
Książki o twórcach piękna z Pracowni Sztuk Pięknych SOK

Suwalski Ośrodek Kultury wydał trzy tomy plastycznej opowieści Mieczysława Iwaszki o świecie postrzeganym przez artystę oraz młodych adeptów sztuki, którzy doskonalą swoje talenty i rozwijają pasje w Pracowni Sztuk Pięknych Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ich autorami są Mieczysław Iwaszko, artysta plastyk, instruktor ośrodka i pedagog oraz uczestnicy kreatywnych działań pracowni. Pozycje powstały z myślą o nauczycielach, aby ich uwrażliwić na dostrzeganie talentów i pomoc w ich rozwijaniu, rodziców, aby pielęgnowali kreatywność swoich dzieci, wreszcie, i może przede wszystkim – dzieciach i młodzieży. Zwłaszcza do tych posiadających predyspozycje i zamiłowanie do tworzenia, aby uwierzyli w siłę swojej pasji, bo talent to unikalny dar, wymagający szczególnej troski. Atutem wydawnictw jest wysoki poziom merytoryczny, graficzny i edytorski, a także ogromna rola w promowaniu utalentowanej młodzieży z regionu odkrywających w sobie talent i siłę pasji. W cyklu ukazały się:

“Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK” – autor książki dzieli się refleksjami na temat prowadzonych zajęć, relacji z uczestnikami oraz satysfakcji i problemów, jakie niesie za sobą praca animatora. Podpowiada, jak nauczyć grupę współodczuwania przekazu artystycznego piękna, aby było ono u każdego odrębne, własne, indywidualne. Przekonuje, że zajęcia w pracowni to wspólnota, do której wchodzi się bez zadawania pytań, gdzie ważna jest samodzielna decyzja, autentyczność i zaciekawienie światem sztuki.

“Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK – Dzienniki humanistyczne” – w tytułowym dzienniku instruktor i jego podopieczni dzielą się swoimi przemyśleniami, opisując codzienność młodych artystów odkrywających w sobie talent i siłę pasji. Niezwykle ciekawe są zapiski młodzieży zdradzającej, dlaczego porusza ich taki a nie inny temat, co decyduje o wyborze kolorystyki, formatu i wszystkiego, co wpływa na poetykę obrazu. Doświadczenia uczestników zajęć są niezwykłą lekcją pokory, pracowitości i cierpliwości w dążeniu do celu.

“Duchowość w sztukach wizualnych Pracowni Sztuk Pięknych SOK – Suwałki. Opowieść o mieście” – na tytułową opowieść składają się skrawki opowieści Mietka Iwaszki z jego codziennej pracy z młodymi oraz jego wspomnienia Suwałk, jakie pamięta z dzieciństwa i starych fotografii, miejsc szczególnie mu bliskich. Opowieść wzbogacają obrazki Suwałk widzianych oczami dzieci i młodzieży, uczestników zajęć plastycznych zarówno takie, jakim było przed dwudziestu, stu czy trzystu laty oraz takie, jakim jest teraz – z historią i przyszłością. 


Familijne warsztaty artystyczne “Alfabet Wyobraźni ze Sztuką”
(od października 2015 r.)